Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ὁ γέροντας Παΐσιος καὶ οἱ προφητεῖες περὶ ρωσοτουρκικοὺ πολέμου. Ἕνα βῆμα πρὶν τὸ ποθούμενο καὶ τὰ γεγονότα!


Γιατί κατεβαίνει ὁ ρωσικὸς στόλος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο τὸν Δεκέμβριο; Ποιὲς οἱ μύχιες διπλωματικὲς ἐπιδιώξεις τῆς Μόσχας στὴν Κύπρο καὶ τὴ Συρία; Γιατί καθίστανται ἀντικρουόμενα τὰ… συμφέροντά της μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ ποιὸς ὁ ρόλος τοῦ Ἰσραήλ; Τί προσδοκᾶ ἡ….Τουρκία ἀπὸ τὴ Συρία. Μὲ ἀποκαλυπτικὰ ρεπορτὰζ κυκλοφορεῖ ἡ…ἐφημερίδα «Στύλος Ὀρθοδοξίας» ὅπου παρουσιάζει τὸ πὼς καὶ τὸ γιατί ἡ Ἄγκυρα πείσθηκε νὰ λάβει μέτρα κατὰ τῆς Συρίας καὶ νὰ προετοιμάζεται γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Συρία. Οἱ φῆμες γιὰ τὰ ἀνταλλάγματα ποὺ θὰ λάβει ἐμπλέκουν καὶ τὴν Ἑλλάδα…

Ὅταν πρὶν ἀπὸ χρόνια ὁ γέροντας Παΐσιος ὑποστήριζε πὼς ἡ Τουρκία θὰ ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο μὲ τὴ Ρωσία κάποιοι, ἄθεοι ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡ χαλαροὶ καὶ ἀδιάφοροι στὴν ὀρθόδοξη πίστη γελοῦσαν εἰρωνικά. Ὅταν ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιος πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἔλεγε πὼς ἡ Ἑλλάδα θὰ πεινάσει ὅταν ξεσπάσει πόλεμος στὴ Συρία ὑπῆρχαν παρόμοιες φωνὲς ποὺ τὰ λεγόμενα τοῦ τὰ ἐκλάμβαναν ὡς τρέλες καὶ ἀνοησίες. Ὡστόσο, οἱ ἀπόψεις αὐτές, ὅπως ἰσχυρίζεται σήμερα σύγχρονος ἀσκητὴς ποὺ ζεῖ στὸ Παγγαῖο ὅρος ἐν μέρει ταυτίζονται μὲ τὴν προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ περὶ ρωσοτουρκικοὺ πολέμου. Ὁ ἴδιος ἀσκητὴς θέλοντας νὰ δώσει μία χρονικὴ διάσταση στὴν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν αὐτῶν τόνιζε προσφάτως ὅτι εἴμαστε πλέον πολὺ -πολὺ κοντά. Μάλιστα γιὰ νὰ δείξει τὸ πόσο κοντὰ εἴμαστε ἰσχυριζόταν πὼς ὁ μαρμαρωμένος βασιλιάς, δηλαδὴ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βατάτζης ἔβγαλε τὸ ξίφος ἀπὸ τὸ θηκάρι του καὶ ἤδη περιφέρεται μὲ τὴ μορφὴ παλιάτσου στὴ Βασιλεύουσα προμηνύοντας τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους… Ὀργανώνει τὰ τάγματα καὶ τὰ φουσάτα τῶν Ἁγίων γιὰ νὰ μποῦν θριαμβευτικὰ καὶ πάλι στὴ Βασιλεύουσα καὶ προετοιμάζει τὴν πανηγυρικὴ θεία Λειτουργία στὴν Ἁγία Σοφία! Τὶς θέσεις τοῦ αὐτὲς ἔρχονται πλέον νὰ ἐπαληθεύσουν μὲ τὸν πλέον χαρακτηριστικὸ τρόπο καὶ τὰ πολιτικὰ δρώμενα στὴν εὐρύτερη γεωπολιτικὴ περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἂς δοῦμε ὅμως, τὰ πράγματα πιὸ…ἀναλυτικὰ παρουσιάζοντας τὸ πιὸ πρόσφατο σενάριο… τὸ ὁποῖο ἤδη ὑπὸ τὴ μορφὴ τῆς φημολογίας εὐρέως κυκλοφορεῖ.

Ὅλοι γνωρίζουμε πὼς τὸ καθεστὼς τοῦ Ἄσαντ, τοῦ Σύρου προέδρου βρίσκεται στὸ στόχαστρο Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων ἀλλὰ καὶ μίας παρασκηνιακῆς γνωστῆς κάστας, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν πιέσεις προκειμένου νὰ τὸ ἀνατρέψουν κατὰ τὸ πρόσφατο παράδειγμα τῆς Λιβύης, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν μύχια πολλαπλὰ συμφέροντά τους! Ὡστόσο, λόγω τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κατάστασης ποὺ γενικὰ ἐπικρατεῖ οἱ χῶρες ποὺ συνήθως πρωτοστατοῦν, δηλαδὴ οἱ ΗΠΑ, ἡ Μ. Βρετανία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία ἀδυνατοῦν ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ ἀναλάβουν τὸ κόστος μίας νέας στρατιωτικῆς ἐπιχείρησης ἀντίστοιχη μ’ αὐτὴν ποὺ παρακολουθήσαμε πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες στὴ Λιβύη. Ἔτσι, ἀναλίσκονται στὴ σχεδὸν ἀνέξοδη καθημερινὴ κλιμάκωση μίας διεθνοῦς προπαγάνδας κατὰ τοῦ καθεστῶτος τοῦ προέδρου Ἄσαντ ἀλλὰ καὶ προσανατολίζονται νὰ ἐπιβάλλουν διεθνεῖς οἰκονομικὲς κυρώσεις, γνωστὰ ὡς οἰκονομικὰ ἐμπάργκο.

Μ’ ὅλα αὐτὰ ἀποσκοποῦν στὴ σταδιακὴ ἀπομόνωση τῆς Συρίας, ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ καταφέρουν τὴν ἀνατροπὴ τῆς παρούσας κυβέρνησης… Ἂν καὶ συγκεκριμένα κλιμάκια τῆς ἐλεγχόμενης, ὅπως φημολογεῖται ἐκ τῆς Δύσης, τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης Ἂλ Κάϊντα προετοίμασαν τὰ τελευταία χρόνια τὸ ἔδαφος δημιουργώντας τοὺς ἐσωτερικοὺς ἀπαραίτητους θύλακες ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, ἐν τούτοις ἀδυνατοῦν ἀπὸ ὅτι διαπιστώνεται νὰ ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τὴν πρωτοβουλία μίας γενικευμένης ἐπιχείρησης.

Ὡς ἐκ τούτου ἐξαναγκάστηκαν νὰ μεταβάλλουν τὰ ἀρχικὰ σχέδια τοὺς προχωρώντας σὲ ἄλλου τύπου λύση. Ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγεται ἀναβάθμισαν τὸ ρόλο τῆς Τουρκίας καθιστώντας αὐτὸν πρωταγωνιστικό… Ἐνέπλεξαν τὴν γείτονα χώρα, ἀφοῦ πρῶτα τὴν «ἔπεισαν» μὲ διάφορους θεμιτοὺς καὶ ἀθέμιτους τρόπους (βλ. ὁπλικὸ σύστημα H.A.A.R.P.) καὶ ἀνακοίνωση ρωσικοῦ ναυτικοῦ περὶ ἐνεργοποίησής του πρὶν ἀπὸ τοὺς δύο πρόσφατους ἰσχυροὺς σεισμοὺς στὴν Τουρκία! Ὅπως ἀποκαλύπτει μάλιστα σὲ πρόσφατο δημοσίευμά της ἡ ἀραβικὴ ἐφημερίδα Al-Rai ποὺ ἐκδίδεται στὸ Κουβέιτ, ἡ Ἄγκυρα ἀναμένεται νὰ ἐπιβάλλει ὡς χώρα μέλος τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) τὴν Ζώνη Ἀπαγόρευσης Πτήσεων στὴ Συρία κατ’ ἐπιταγὴν τῆς Οὐάσιγκτον.

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας, τὴ μετάφραση τοῦ ὁποίου παρουσιάζει ἡ ἰστοσελίδα DEFENCENET φέρεται νὰ ἔχουν καταλήξει τουλάχιστον σὲ πρώτη φάση ΗΠΑ, Ἀραβικὲς χῶρες καὶ Τουρκία σὲ συμφωνία γιὰ τὸ κλείσιμο μὲ Ζώνη Ἀπαγόρευσης Πτήσεων τοῦ ἐναέριου χώρου τῆς Συρίας. Ἡ ἐφημερίδα ἐπικαλούμενη «Εὐρωπαϊκὲς» πηγὲς στὴν Οὐάσιγκτον θέλει τὴν ἐγκατάσταση τῆς Ζώνης Ἀπαγόρευσης Πτήσεων νὰ ὑλοποιεῖται ἀπὸ ἀραβικὰ καὶ τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη, ἐνῶ οἱ ΗΠΑ θὰ περιοριστοῦν -ἴσως λόγω οἰκονομικῆς δυσπραγίας- στὴν παροχὴ λογιστικῆς ὑποστήριξης.

Ὁπωσδήποτε κάτι τέτοιο -ἐπισημαίνεται στὸ δημοσίευμα μόνο εὔκολο δὲν θὰ εἶναι, ἂν εἶναι ἀλήθεια, καθὼς ἡ Συρία διαθέτει σαφῶς ἀνώτερη Ἀεροπορία καὶ πιὸ ἑτοιμοπόλεμη ἀπὸ αὐτὴ τῆς Λιβύης. Τὸ κυριότερο ὅμως εἶναι ὅτι διαθέτει ἀντιαεροπορικὴ ἄμυνα ποὺ ἐνέχει κινδύνους ὑψηλῶν ἀπωλειῶν γιὰ ὅποια κράτη συμμετέχουν στὴν ζώνη ἀπαγόρευσης πτήσεων.

Πέραν αὐτοῦ, ὑπάρχει καὶ ὁ παράγων Ρωσία. Μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἀπόπλου τοῦ ρωσικοῦ Στόλου ἀπὸ τὰ λιμάνια τοῦ Βόρειου Ὠκεανοῦ, μπορεῖ νὰ βρίσκεται στὶς ἀκτὲς τῆς Συρίας. Πόσο εὔκολο λοιπὸν εἶναι γιὰ τοὺς Δυτικοὺς νὰ κάνουν κάτι χωρὶς τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς Ρωσίας; Ἐκτὸς καὶ ἂν ἔχει συμφωνηθεῖ ἡ ἀλλαγὴ ἡγεσίας σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο…
Ἡ ἐπιχείρηση, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας θὰ ἔχει ὡς στόχο τὴν ἐξουδετέρωση τῶν «κινήσεων» τοῦ Στρατοῦ τῆς Συρίας, ὅπως καὶ τὴν ἀδρανοποίηση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ «Προεδρικοῦ Παλατιοῦ», ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διοίκηση τῶν στρατευμάτων.

«Ὁ Στρατὸς τῆς Συρίας μπορεῖ νὰ παραλύσει μέσα σὲ 24 ὧρες» φέρεται πὼς εἶπε σχετικὰ πηγὴ στὴν ἐφημερίδα Al-Rai.

Ἤδη μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ αὐξάνονται οἱ ἐπικρίσεις τῆς Ἄγκυρας πρὸς τὴ Δαμασκό. Ἡ Τουρκία ἴσως νὰ προσδοκᾶ βάσει τῆς συμφωνίας, ὅπως ἰσχυρίζονται διπλωματικὲς πηγές, πολλαπλὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ στρατιωτικὴ ἀνάληψη μίας λίαν παρακινδυνευμένης γι’ αὐτὴν ἐπιχείρησης. Μίας ἐπιχείρησης ποὺ θὰ προηγηθεῖ τῆς προσπάθειας ἀλλαγῆς τῆς ἐξουσίας στὸ Ἰρᾶν. Αὐτὸς πιθανὸν νὰ εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἄγκυρα ἐξαναγκάστηκε νὰ ἀκυρώσει τὴ συμφωνία περὶ τῶν πυρηνικῶν ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τὴν Τεχεράνη… Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ «ἡ Τουρκία σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἰστοσελίδας DEFENCENET ἄρχισε νὰ συγκεντρώνει μεγάλες δυνάμεις στὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία καὶ εἶναι σαφὲς ὅτι «κάτι ἑτοιμάζεται» ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα. Τουλάχιστον μία Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία μὲ ἅρματα μάχης M60 ἔχει μεταφερθεῖ στὴν περιοχή, ἐνῶ ἔχουν πυκνώσει οἱ ἀποστολὲς ἀεροφωτογράφησης νότια της Ἀλεξανδρέττας ἀπὸ ἀεροσκάφη RF-4E. Ταυτοχρόνως τὸ τουρκικὸ Ναυτικὸ ἔχει αὐξήσει τὴν παρουσία του στὸ λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρέττας κατὰ τρία σκάφη (δύο κορβέτες καὶ μία φρεγάτα O.H.Perry). Ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, δήλωσε πὼς «Ἡ Ἄγκυρα εἶναι ἕτοιμη γιὰ ὁποιοδήποτε σενάριο, ἐὰν ἡ Συρία συνεχίσει τὴ βίαιη καταστολὴ τῶν διαδηλώσεων κατὰ τοῦ προέδρου Μπασὰρ Ἂλ-Ἄσαντ», μὴ ἀποκλείοντας τὴ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση. Συγκεκριμένα ὁ Νταβούτογλου, σὲ συνέντευξή του στὸ τουρκικὸ Κανάλι 24, ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων: «Ἐλπίζουμε πὼς μία στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Συρία δὲν θὰ εἶναι ἀναγκαία. Ὡστόσο τὸ συριακὸ καθεστὼς ὀφείλει νὰ βρεῖ τρόπο νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ εἰρήνη μὲ τὸ λαό του. Ὅσο συνεχίζεται πάντως ἡ βίαιη καταστολή, ἡ Τουρκία εἶναι ἕτοιμη γιὰ ὁποιοδήποτε σενάριο». Τόνισε ἐπίσης πὼς οἱ τουρκικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Συρίας εἶναι ἕτοιμες καὶ θὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας, Ἀμπντουλὰχ Γκιουλ καὶ τὸν πρωθυπουργὸ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν. Σημειώνουμε ὅτι ἡ Τουρκία διεκδικεῖ μία ἐδαφικὴ περιοχὴ περίπου 500 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων νότια της Ἀλεξανδρέττας»!

Σύμφωνα μάλιστα μὲ κάποια σενάρια ποὺ κυκλοφοροῦν μὲ τὴ μορφὴ φημολογίας σὲ διπλωματικοὺς κυρίως κύκλους στὰ ἀνταλλάγματα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀποκλειστικὴ σχεδὸν στρατηγικὴ χρήση τῶν ὑδάτινων πόρων τῆς περιοχῆς συμπεριλαμβάνονται καὶ δύο ἑλληνικὰ νησιά, τὰ ὁποῖα θὰ καταλάβει ἀρχικὰ ὑπὸ τὴ Νατοϊκὴ ὀμπρέλα ἡ Ἄγκυρα προκειμένου νὰ ἀποφύγει μία ἀνοικτὴ ρήξη μὲ τὴν Ἑλλάδα! Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἐνθυμηθοῦμε τὴν προφητικὴ ρήση τοῦ γέροντα Παϊσίου περὶ τουρκικῆς κατάληψης δύο ἑλληνικῶν νησιῶν χωρὶς σχεδὸν καμία ἀντίσταση… πρὶν ξεκινήσουν τὰ μεγάλα γεγονότα ποὺ θὰ ἀλλάξουν ἄρδην τὰ δεδομένα στὴν εὐρύτερη περιοχή μας.

Ἕνα τέτοιο πιθανὸν ἐνδεχόμενο -μὲ δεδομένη τὴν κατάσταση στὴν Ἑλλάδα- ἀποσκοπεῖ κυρίως στὴν συνεκμετάλλευση τοῦ Αἰγαίου, ἀφοῦ πλέον σ’ αὐτὴ θὰ ἔχει λόγο καὶ ἡ Τουρκία! Καὶ αὐτὸ γιατί θὰ μεταβληθοῦν ὑπὲρ τῆς τὰ ἰσχύοντα περὶ τοῦ δικαιώματος τῆς Ἑλλάδος νὰ ὁρίσει τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ) κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου, προκειμένου νὰ προχωρήσει στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ της πλούτου… Μέσα λοιπὸν στὸ πλαίσιο αὐτὸ τῆς νέας προοπτικῆς ποὺ ἀνοίγεται γιὰ τὴν Τουρκία μὲ τὰ παρασκηνιακὰ ἀνταλλάγματα ἡ κυβέρνηση Ἐρντογᾶν ἀναγκάστηκε νὰ ἐνδώσει στὶς πιέσεις τῆς Οὐάσιγκτον…

Ἡ στάση τῆς Ρωσίας

Τὰ ἀνωτέρω σχέδια δὲν περνοῦν ἀπαρατήρητα ἀπὸ τὴ Μόσχα. Ἡ Ρωσία ἐπ’ οὐδενὶ θέλει νὰ χάσει τὴ μοναδικὴ στρατιωτικὴ βάση ποὺ διατηρεῖ στὴ Μεσόγειο καὶ ἡ ὁποία βρίσκεται στὴ Συρία οὔτε ἐπίσης νὰ ὑποστεῖ μία νέα οἰκονομικὴ ζημιὰ πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ λόγω ματαίωσης συμφωνιῶν ποὺ ἔχει συνάψει σὲ στρατιωτικὸ καὶ ἐμπορικὸ ἐπίπεδο μὲ τὴ Δαμασκό. Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς σὲ Λιβύη καὶ Αἴγυπτο ὑπέστη ζημιὰ πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρώ, ἡ ὁποία θὰ αὐξηθεῖ κατὰ πολὺ ἂν ἀλλάξει καὶ τὸ καθεστὼς τῆς Συρίας. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Δαμασκὸς προμηθεύεται σχεδὸν σὲ ἀποκλειστικὸ βαθμὸ στρατιωτικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴ Ρωσία… Αὐτὸς πιθανὸν νὰ εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἀποστέλλει μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἰσχυρὴ ναυτικὴ δύναμη στὴν περιοχὴ τῆς Ἄν. Μεσογείου. Ναυτικὴ δύναμη ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα ἀεροπλανοφόρο, δύο ὑποβρύχια καὶ ἀρκετὰ πλοῖα συνοδείας. Μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἀποστολῆς στὴ Μεσόγειο ἡ συγκεκριμένη ναυτικὴ ρωσικὴ δύναμη προέβη προσφάτως σὲ γυμνάσια στὴ Βόρειο θάλασσα, ἐνῶ ἀναμένεται νὰ βρίσκεται στὴν περιοχὴ περὶ τὰ μέσα τοῦ Δεκεμβρίου. Βέβαια ἡ παρουσία τοῦ ρωσικοῦ στόλου στὴν περιοχὴ σχετίζεται καὶ μὲ τὴ θωράκιση ἀρκετῶν συμφωνιῶν ποὺ ἔχουν συναφθεῖ μὲ τὴν Κύπρο καὶ ἀφοροῦν εὐρύτερη συνεργασία στὸ τομέα τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς ἄμυνας.

Ἡ Ρωσία ἄλλωστε μὲ μία πιθανὴ ἀπώλεια τῆς φιλικὰ προσκείμενης πρὸς αὐτὴν Συρίας δὲν θὰ ἔχει λόγο στὰ πλούσια κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου σὲ Κύπρο καὶ Ἑλλάδα. Ὡς ἐκ τούτου κανεὶς δὲν ἀποκλείει νὰ σταθεῖ ἐνεργὰ πλέον ἐμπόδιο πρὸς τὶς βλέψεις τῆς Οὐάσιγκτον, προκειμένου νὰ συνεχίσει νὰ ἔχει τὸ ἀπαραίτητο διαπραγματευτικὸ χαρτὶ ποὺ ἀπαιτεῖται προκειμένου νὰ συμμετάσχει ὡς σημαντικὸς «παίκτης» στὶς ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν περιοχή. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ γεγονὸς δὲν ἀποκλείει ἀκόμη καὶ στρατιωτικὴ ἐμπλοκὴ μὲ τὴν Τουρκία. Ἕνα τέτοιο πιθανὸ πλέον ἐνδεχόμενο θὰ τὴ βοηθήσει νὰ ἐπιλύσει ταυτόχρονα δύο βασικὲς μακροχρόνιες ἐπιδιώξεις της. Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν ἀφορᾶ τὴν ἐξασφάλιση τῆς παρουσίας της στὴ Μεσόγειο μ’ ὅλα τὰ ἀπορρέοντα ἐξ αὐτῆς μελλοντικὰ ὀφέλη. Μία τέτοια παρουσία ἄλλωστε ἐπεδίωξε καὶ παλαιότερα τόσο μὲ τὴ σύναψη συμφωνίας γιὰ τὸν ἀγωγὸ Μπουργκᾶς -Ἀλεξανδρούπολη, ὅσο καὶ μὲ τὴν πρόταση ἐκμετάλλευσης τῶν ναυπηγείων τῆς Σύρου γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν συντήρησης τοῦ ρωσικοῦ στόλου στὴ Μεσόγειο. Ἡ δεύτερη μύχια ἐπιδίωξη ἀφορᾶ τὸν Καύκασο ἀλλὰ καὶ τὴ σύμμαχο πρὸς αὐτὴν Τεχεράνη. Ἡ ἐνεργὴ παρουσία τῆς Μόσχας θὰ ἐνισχύσει πολλαπλῶς τὸ διπλωματικὸ χαρτὶ στὶς οἱανδήποτε μελλοντικὲς ἐξελίξεις.

Ὁ ρόλος τοῦ Ἰσραὴλ

Αὐτοὶ εἶναι καὶ οἱ λόγοι ποὺ Μόσχα καὶ Ἄγκυρα ἔχουν ἀντικρουόμενα συμφέροντα τὰ ὁποῖα οὐδόλως ἀποκλείεται σήμερα νὰ καταλήξουν σὲ μία πολεμικὴ εὐρύτατη σύρραξη ποὺ θὰ ἀλλάξει ἄρδην τὸ γεωγραφικὸ χάρτη στὴν περιοχή. Μία τέτοια σύρραξη ἄλλωστε ἐξυπηρετεῖ ποικιλοτρόπως καὶ τὸ Ἰσραήλ, τὸ ὁποῖο διακαῶς ἐπιθυμεῖ νὰ μειώσει τὴ στρατιωτικὴ ἰσχὺ τῆς Ἄγκυρας. Μὲ δεδομένα μάλιστα τὴν ἐχθρικὴ πρὸς τὸ Τὲλ-Ἀβὶβ στάση τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης τοὺς τελευταίους μῆνες ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἡ μοναδικὴ πλέον ἐναπομείνασα ἐκτός του Ἰρᾶν μουσουλμανικὴ χώρα μὲ ἰσχυρὸ στρατὸ τὸ Ἰσραὴλ θὰ ἔχει κάθε λόγο νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ ἕναν ἐνδεχόμενο ρωσοτουρκικὸ πόλεμο! Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἄλλωστε ἔχει ἀναπτύξει διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τοὺς Κούρδους τοῦ Βορείου Ἰράκ, ἐνῶ ὅπως φημολογεῖται μυστικὰ ἐνισχύει μὲ ὄπλα καὶ τοὺς Κούρδους ἀντάρτες ποὺ μάχονται ἐνάντια στὴν Ἄγκυρα..

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω λοιπὸν διαπιστώνεται πόσο πιθανὸ πλέον εἶναι τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς ρωσοτουρκικοῦ πολέμου, κάτι ποὺ παλαιότερα θὰ ἀποτελοῦσε σενάριο φαντασίας. Διαπιστώνεται πόσο κοντὰ βρίσκεται ἡ ἐπαλήθευση τῶν προφητειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, τοῦ μακαριστοῦ γέροντα Παϊσίου ἀλλὰ καὶ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Σιατίστης Ἀντωνίου.

Ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος

Ὁ κοινοὺς νοῦς τέλος κατανοεῖ πὼς ἡ Ἑλλάδα λόγω τῆς τεχνητῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ τὴν ταλανίζει ἀναλίσκεται σὲ παθητικὸ ρόλο ἔναντι τῶν ραγδαίων αὐτῶν ἐξελίξεων. Ρόλο ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων τὴν καθιστὰ ἀδιάφορο παρατηρητὴ καὶ «κομπάρσο» σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο. Στὴν οὐσία ἡ κυβέρνηση τῆς χώρας μᾶς παρουσιάζεται ἀδύναμη νὰ παρακολουθήσει τὰ τεκταινόμενα καὶ ἁπλῶς σύρεται καὶ διασύρεται ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὴν Οὐάσιγκτον μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ἐπαίτη προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὰ πρὸς τὸ ζῆν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ νὰ ἀποφύγει κοινωνικὲς ἐξεγέρσεις. Τὴν ἐμφανῆ αὐτὴ ἀδυναμία ὅμως τῆς κυβέρνησης, ποὺ προκάλεσε ἡ πολιτικὴ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὰ σταθερὰ νάματα τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ διαχρονικὰ θωράκιζαν τὴν εὐλογημένη αὐτὴ χώρα ἀναμένεται νὰ καλύψει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐπιβραβεύοντας αὐτοὺς ποὺ θυσιάστηκαν καὶ θυσιάζονται γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ σωτηρία, ὑποστηρίζει ὁ γνωστὸς γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὅρους.
Ἕνας Δοῦλος Κυρίου

Πηγή:’ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011′

121 Σχόλια

 1. ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΑΔΕΛΦΙΑ!!!

 2. Ο Θεος δε θα αφησει ποτε την Ελλαδα πιστευω.

 3. Αν και άθρησκος,και εγώ από μεριάς μου το θέλω και μάλιστα πολύ να δω στο μέλλον την πατρίδα μου μεγαλωμένη, είναι όμως εφικτό να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες προφητείες;;;Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε αυτές,αλλά δεν έχω όμως το δικαίωμα να προτρέψω[Έστω μάταια] με κάθε τρόπο τον θρησκευόμενο συνάνθρωπό μου, να μην τις πιστεύει….

 4. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεια για τις προφητείες του Παισιου και λοιπών; Σας λέω πως δεν υπάρχει καμια απόδειξη, παρα μονο σκόπιμες φημολογίες.

  Ο Παΐσιος έχει γράψει ιδιοχείρως μονο 3 , 4 τέσσερες σελίδες με κεφαλαια γράμματα. Αποδίδονται πολλά στον πατήρ Παΐσιο, πολλά παραμυθια, όπως και σε πόλους άλλους αποδημήσαντες.

  Θέλουν την ανασύσταση τις ανατολικής χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Όλα τα κυκλοφορούντα εφεβρεθεντα παραμυθια προφητείες στο διαδίκτυο και σε βιβλία, είναι μια σκόπιμη παραμυθολόγια τις εκκλησιας, γιατί με παραμυθια πιστεύουν πως θα ξαναπάρουν αυτό που έχασαν ήδη από το 1204.

 5. Προσέξτε μήπως οι τούρκοι εκτος από την Συρια σας πάρουν και το άγιο ορος Αθώς και κάνουν τις εκκλησιες σας τζαμια. Για την ανασύσταση τις οθωμανικής αυτοκρατορίας δουλεύουν. Ως γνωστό και η Eλλάς ανηκε σε αυτήν και η εκκλησια ήταν η δεύτερη αρχή μετά τον σουλτανο στην οθωμανική χριστιανική αυτοκρατορία.

 6. ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΩΡΑ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ;ΜΗΠΩΣ ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;ΤΙ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΕ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΙΠΕ.ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΗΤΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΖΟΥΜΕ ΑΥΤΑ.

  • Να υποθέσω ότι είστε γυναίκα; Υπογράφετε ως MOTHER HELLAS γι αυτό το λέω!Τα σέβη μου!Συνειδητοποιημένος άθρησκος είμαι κυρία μου,σας έβρισε κανείς τον Χριστό;;Πότε έγινε αυτό;Που εντοπίσατε την εναντίον του Ιησού σας ύβρη μου;;;Τις προφητείες αμφισβητώ, δεν σας υβρίζω τον Ιησού Χριστό!

   Στην ελλάδα δεν υπάρχουν πλέον μόνο χριστιανοί,συνειδητοποιήστε το αυτό!!!

   Φιλικά……

   • ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.ΕΙΣΕ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ.ΕΓΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΙΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΙΖΑΝΕ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΤΑ ΘΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

 7. ΟΧΙ ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΟΥ «MOTHER ELLAS»..ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΟΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΩ..ΕΙΜΑΙ Α Θ Ρ Η Σ Κ Ο Σ…ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΟΥ??

 8. Α ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ.ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ.ΞΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ [ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ;]ΑΝΗΣΥΧΩ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟ ΨΑΞΕΤΕ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΔΡΟΜΟ ΔΥΣΤΗΧΩΣ!!!

  • MOTHER HELLAS@ Γειά σας και πάλι!Την γνωρίζω ΚΑΛΑ αυτήν την σελίδα καθώς και ορισμενες άλλες όπως αυτήν του Καλόπουλου,το epic-atheist,το Πάρε-Δώσε κτλ..Επειδή επίσης γνωρίζω 5 πραγματάκια παραπάνω από εσας για το τι εστί πίστη,σας διαβεβαιώ ότι η πίστη σας ΔΕΝ κινδυνεύει από κανέναν…Αφήστε που το 95 % των σημερινών Ελλήνων δηλώνουν ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ..Συνεπώς ΜΗΝ ανησυχείτε.Ακούστε με και ξέρω τι σας λέω.Ευτυχώς για εσάς ,δυστυχώς για μένα.

   • Οτι ο Καλόπουλος έχει παραπλανήσει πολλούς είναι αληθές και θέλει προσοχή μεγάλη. Εχει διαστρευλώσει τα παντα.

 9. Σας τα έχουν μάθει ανάποδα όλα οι σιονιστοεβραιοι. Τι είστε ορθόδοξοι Έλλην η ορθόδοξοι χριστιανοί?
  Καλύτερα να λέτε ότι είστε ορθόδοξοι Έλλην χριστιανοί και να τιμάται τον Πατέρα ΖΕYΣ και τον Απόλλων Ιάσων Χριστό, όπως και την ελληνίδα μητέρα του Μαρία Δέσποινα.

  Απόλλων σημαίνει ο μοναδικός. Ο Ιάσων Χριστός είναι ο Απόλλων των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή ο μοναδικός.

  • Φίλε Περσέα η απάντηση που είναι αυτή :
   Χριστιανός Ορθόδοξος, δηλαδή Ρωμιός.

   • ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΣ ΚΑΝΩ ΛΑΘΩΣ.ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΡΩΜΙΑ.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΙΟΥΜΕ.ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΑΣ;ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΡΥΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΧΥΔΑΙΑ…………………………

 10. ΣΑΣ ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΝΩΜΗ.ΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΡΛΟΥΜΠΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΤΑΤΙΑΝΑ ΝΑ ΑΠΟΔΙΞΕΙΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΝΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΕΘΑΝΕ.
  Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΛΗ ΤΗΝ ΤΖΑΝΗ ΞΕΧΑΣΑΤΕ!!!

  • Ιδιαίτερα ο Φουράκης όπως γνωρίζω, κηδεύτηκε ως Χριστιανός σε Ορθοδοξο ναό..Πολλοί μάλιστα από αυτούς που εώς τώρα πολεμήσαν με όλο τους το μένος τον χριστιανισμό,στο τέλος της ζωής τους ομολόγησαν Ιησού Χριστό…Yπάρχουν παραδείγματα..

   Και όσο για τον Καλόπουλο φίλοι πνευματικέ και MOTHER ELLAS;Το μόνο σίγουρο είναι ότι ματαιοπονεί,όσες εναντίον του χριστιανισμού προσπάθειες και αν κάνει..Δυστυχώς γι αυτόν…

   • Σωστά τα λες φίλε Ορέστη για τον Γιάννη Φουράκη. Τα είπε όλα, κηδευτικε χριστιανικά και πριν 2 μήνες ήταν και το μνημόσυνο του. Οσο για τον Καλόπουλο αγαπητή Mother Hellas…απλά τον λυπάμε.

 11. Ο Καλόπουλος έχει επιχειρηματολογήσει επί των θέσεων του σε μια σειρά βιβλία που έχει γράψει. Βγαίνει στην τηλεόραση δημοσια και υποστηρίζει τις θέσεις του βάσει επιχειρημάτων. Αυτό τον τιμά άσχετα αν οι θέσεις του γίνονται αποδέχτες η όχι. Έχει το θάρρος την γνώμης του και των θέσεων του. Το ότι γίνετε μισητός στους θρησκευτικούς κύκλους είναι ευνόητο, αφού ανατρέπει η τουλάχιστον καταπολεμά βασικά πιστεύω, αρχές και αξιες των θρησκευόμενων.

  Στην ελλάδα σύμφωνα με το ισχύον σύνταγμα υπάρχει ανεξιθρησκία και απαγορεύεται ο προσηλυτισμός η τουλάχιστον είναι αντισυνταγματικός .

  Επομένως δεν πράττει ουδέν παρανομων και κολάσιμο. Ιδού η ρόδος ιδού και το πήδημα. Οποιος έχει επιχειρήματα και επιστημονικές αποδείξεις ας αντιπαρατεθεί μαζί του. Το ότι η εκκλησιες πιστεύουν σε αυτό το παραμύθι, ως επιχείρημα δεν στέκει.Βεβαια αν γίνετε ενοχλητικός, δώστε του ένα μάθημα τύπου προφητείας προγνοσεως για το μέλλον του.

  • Οχι. Ο Καλόπουλος παρερμηνευεί τις γραφές και λέει ότι του κατέβει. Δεν προσπαθει να αφηπνησει τους Ελληνες, αλλά να γεμησει τις τσεπες του. Το αν θέλει να αποδήξει διαφορα με την επιστημονικη οδο, δικό του θέμα. Δεν μπορεί όμως να διαστρευλώνει τις γραφές ερμηνευωντας όπως τον βολευει τα πάντα.

 12. Βασικά ο Καλόπουλος προσπαθεί να αφυπνίσει τους Έλληνες και να τους προτρέψει να αποτάξουν την ιουδαϊκή παραμυθολόγια που τους αριστεύει ψυχικά και νοητικά

  Υπάρχουν βεβαια και τα πνευματικά όπλα να τον πολεμήσετε. Διαβάστε τις επιστολές που υποτίθεται πως έγραψε κάποιος Παύλος αυτοαποκαλούμενος απόστολος. Προτρέπει στην εξόντωση των αντιφρονούντων διά εξάσκησης επί αυτών μαύρης μαγείας. Εκτος και το να παραδίδει κανεις έναν αντιφρονούντα στον σατανά δεν είναι μαύρη μαγια.

 13. Ας κάνω μια διευκρίνιση, σχετικά με τα ιουδαϊκά πιστεύω. Όταν τα apokalw παραμυθια δεν θέλω να θίξω την πιστη τους. Για αυτούς είναι τα πιστεύω τους και καλά κάνουν. Είναι ο δικός τους τρόπος kosmotheasi, θεοαντιλιψις, ηθικής και λοιπά. Είτε αυτά που πιστεύουν είναι συρραφές από παλαιότερους μύθους άλλων λαών είτε είναι δημιουργήματα τις πνευματικότητας τους διαχρονικά, αν τους εκφράζουν έχει καλώς.

  Όμως για έλληνες είναι καταστροφή, γιατί η πνευματικότητα του Έλληνος είναι άλλης πολικότητας,άλλης ποιότητας, άλλης προέλευσης. Στην γλώσσα των υπολογιστών εκφρασμένο για κατανόηση σημαίνει, ότι το ιουδαϊκό πρόγραμμα δεν είναι συμβατό με τον ελληνικό υπολογιστή. Δηλαδή ο υπολογιστής του έλληνος(ψυχή,νόηση) αχρηστεύεται με το ιουδαϊκό λογισμικό.

 14. Ας κάνω μια διευκρίνιση, σχετικά με τα ιουδαϊκά πιστεύω. Όταν τα αποκαλώ παραμυθια δεν θέλω να θίξω την πιστη τους. Για αυτούς είναι τα πιστεύω τους και καλά κάνουν. Είναι ο δικός τους τρόπος κοσμοθέασηs, θεοαντιλιψις, ηθικής και λοιπά. Είτε αυτά που πιστεύουν είναι συρραφές από παλαιότερους μύθους άλλων λαών είτε είναι δημιουργήματα τις πνευματικότητας τους διαχρονικά, αν τους εκφράζουν έχει καλώς

  Όμως για έλληνες είναι καταστροφή, γιατί η πνευματικότητα του Έλληνος είναι άλλης πολικότητας,άλλης ποιότητας, άλλης προέλευσης. Στην γλώσσα των υπολογιστών εκφρασμένο για κατανόηση σημαίνει, ότι το ιουδαϊκό πρόγραμμα δεν είναι συμβατό με τον ελληνικό υπολογιστή. Δηλαδή ο υπολογιστής του έλληνος(ψυχή,νόηση) αχρηστεύεται με το ιουδαϊκό λογισμικό.

 15. ΠΕΡΣΕΑ ΕΣΥ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;H ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ;ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ;

 16. Στις επιστολές που αποδίδονται στον Παύλο. Διάβασε τις προς Κορινθίους αλλα και σε άλλες. Εξάλλου το γνωρίζετε. Ο δημιουργός σας Παύλος σας δίδει το ελευθερων τις μαύρης μαγείας σε αντιφρονούντες. Ο ίδιος παράδωσε στον σατανά αντιφρονούντες για να καταστρέψειο σατανάς το σώμα τους ώστε να σωθεί η ψυχή τους.Εξάλλου έχω ιδίαν εμπειρία.Υποψιάζομαι ότι πολλές από τις καταληψίες είναι απός σας και μετά το παίζεται εξορκιστές.

  Όσον Αφορά το πρόσωπο του Χριστού δεν τίθεται θέμα και ούτε πρέπει να μπερδεύομαι τα πράγματα

  • Περσέα τι είναι αυτά που γράφεις;;;; Πάλι γράφεις αερολογίες. Που το είδες γραμμένο αυτό που λες για τον Παύλο; Εδω απαγορευεται η μαγεία γενικά, και εσυ μου λες για Μαύρη;
   Για τους εξορκισμους τώρα τι θες να πεις; Για να κάνει κάποιος ιερέας εξορκισμό θα πρέπει πρώτα να διαγνόσει γιατρός πως ο ‘ασθενής’ δεν έχει κάποια ψυχική αρώστια και μετά προχωρά. Και για να προχωρήσει ο εξορκισμός πρέπι να προετημαστεί ενα ολόκληρο μήνα.

 17. Όσον Αφορά το πρόσωπο του Χριστού δεν τίθεται θέμα και ούτε πρέπει να μπερδεύομαι τα πράγματα. Είναι απόλυτα σεβαστό το πρόσωπο του Χριστού.

 18. ΟΚ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ.ΕΣΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΥΠΑΤΙΑ ΤΗΝ ΣΚΩΤΟΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ;ΕΣΥ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΥΤΟ;

 19. Ρώτησε έναν ιστορικό σχετικά με την Υπατία.Το τι συνέβη και ποιος τα οργάνωσε δεν είναι θέμα πιστεύω, αλλα αμερόληπτης ιστορικής ερευνας.

 20. Όσον αφορά τον Χριστό οι θέσεις μου εδώ είναι γνωστες αν τις διάβασες. Δεν ήταν Ευρέος και ούτε φυσικά η μητέρα του κατά σάρκα Μαρία Δέσποινα. Καταγόταν από εκεί που τις έχουν αφιερώσει σήμερα το μέρος το αποκαλούμενο Αθώς. Ο σύζυγος τις λεγόταν Πάνθηρ και την πήρε στην παλαιστίνη που μάλλον τον μετέθεσαν, ως λεγεωνάριο του στρατού. Με την δολοφονία του Χριστού επέστρεψε εκεί που καταγόταν, στην Χαλκιδική στο Αθώς. Ο χριστός δεν έχει καμια σχέση με τον Γιαχβέ και τους Εβραίους.

  Τείνω να πιστεύω πως οι εκκλησιες είναι δημιουργήματα αυτών όπου τον κατεδίωξαν και φόνευσαν, των κρονίων ιερατείων ( εβραϊκού, ρωμαϊκού και δοδονεικου δηλαδή των εν ελλάδι απογόνων των Ατλάντων)για να χειραγωγούν τον κόσμο και το γίγνεσθαι ,σε βάρος τους ονόματος του, και καπιλευοντας το, να έχουν ισχύ και πλούτο και να περνάνε την κοσμοθέαση τους, αποδίδοντας την στον Χριστό.

  Γιατί οι Ιουδαίο γενείς θρησκείες είναι οι πιο αιμοσταγείς θρησκείες που υπήρξαν ποτε?

  Ζούμε ξανά την εποχή του Κρόνου και των Ατλάντων, ΑΥΤΟΙ εξουσιάζουν.

 21. MOTHER HELLAS ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ, αν αμφισβητείται αυτά που λέω, σας κάνω μια πρόταση. Αφήστε τα βιβλία και τις πηγες και αυτούς που το παίζουν αντιπρόσωποι του επί τις γης. Ρωτήστε τον ίδιο τον Χριστό. Αυτός γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια και την αποκαλύπτει, όχι όμως στον καθένα.

  • Tα ίδια λένε και οι Μορμόνοι και οι Μαρτυρες του Ιεχωβά. Ρβτήσαμε το Χριστό λένε ή μας αποκαλήυθηκε ο Χριστός κ.τ.λ. Δε μου λέει κάτι…

 22. Κανε τον κόπο να δημοσιεύσεις το σχετικό απόσπασμα του δημιουργού σας Παύλου, περί περιτροπής του για εξάσκηση μαύρης μαγείας. Όπως γνωρίζεις υπάρχει στις περισσότερες επιστολές του. Μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε.

  • Δημιούργός μας είναι η Αγία Τριάδα. Ο Πάυλος είναι απόστολος του Χριστού, μη τα μπλέκεις και δεν υπάρχουν στις επιστολές του Παύλου αυτά που γράφεις.

 23. Διόραση: Προσιτή και εφικτή από όλους μας;
  Πολλοί ερευνητές που αποδέχονται την ύπαρξη της διόρασης δεν κάνουν λόγο για χάρισμα αλλά για ικανότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη τους, μια επίλεκτη ομάδα ανθρώπων προικισμένων, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να γίνουν διορατικοί. Συγκεκριμένα, λέγεται πως από τη βρεφική ηλικία ο άνθρωπος είναι διορατικός, αλλά το γεγονός πως μεγαλώνοντας προσαρμόζεται στην κοινωνική πραγματικότητα όπως αυτή τίθεται μέσα στο οικογενειακό και αργότερα και σχολικό περιβάλλον, αμβλύνει την επαφή του με τον Αστρικό Κόσμο, μέχρι που τελικά απομακρύνεται ολοκληρωτικά. Στον Αστρικό Κόσμο θα επιστρέψει αυτοδίκαια μετά το θάνατο του, οπότε και διαχωρίζεται η ύλη του ανθρωπίνου σώματος από το πνεύμα του. Είναι αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες καλούσαν Βασίλειο του Άδη!

  Μέσα στους κύκλους της Εκκλησίας το φαινόμενο της διόρασης δεν απορρίπτεται, αλλά χαρίζεται σε ανθρώπους με ασκητική ζωή. Ο κλήρος υποστηρίζει, πως η διορατικότητα είναι το δώρο του Θεού σε αυτούς που ζουν σύμφωνα με τις εντολές Του και που παραμένουν αγνοί στην καρδιά και στο μυαλό. Απαιτείται, λοιπόν, καθαρότητα ψυχής και υποταγή στις θεϊκές εντολές για να δωρίσει αυτή τη δύναμη ο Θεός στον άνθρωπο. Έτσι, κατά την Εκκλησία εξηγείται γιατί μοναχοί με σκληρή προσευχή και ασκητικό τρόπο ζωής έχουν την δυνατότητα να «βλέπουν» πέρα από το παρόν, καθώς αυτοί μόνο έχουν ξεπεράσει το κοσμικό επίπεδο και εξελίσσονται μέσα στο Αστρικό.
  Για τους εσωτεριστές, ωστόσο, δεν είναι τόσο μονοδιάστατο το συγκεκριμένο θέμα. Αντίθετα, μια μερίδα τους υποστηρίζει πως όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα της διόρασης αλλά ως επί το πλείστον σε λανθάνουσα κατάσταση. Ελάχιστοι είναι αυτοί που με προσπάθεια και εξάσκηση κατόρθωσαν να την αφυπνίσουν. Κατά την ίδια άποψη, απαιτούνται τεράστια αποθέματα υπομονής και επιμονής για να γίνει κάποιος απλά διορατικός. Άλλωστε και η διορατικότητα διαβαθμίζεται ανάλογα με την προσπάθεια που ο καθένας έχει καταβάλει.

  Πολλοί είναι αυτοί που συγχέουν την διόραση με την Τηλεπάθεια. Ωστόσο, τις χωρίζει μια βασική διαφορά. Στην μεν τηλεπάθεια η πληροφορία μεταδίδεται από το εγκέφαλο του πομπού στον εγκέφαλο του δέκτη. Στη δε διόραση η πηγή των πληροφοριών είναι εξωτερική και μακρινή από κάθε ανθρώπινα προσιτό ερέθισμα. Εδράζεται στο λεγόμενο Αστρικό Επίπεδο.
  Εξίσου συχνά η διόραση μπερδεύεται με την Διαίσθηση. Η δύναμη της διαίσθησης είναι και αυτή μια από τις υποκατηγορίες της ESP αλλά αναφέρεται στη δυνατότητα κάποιων ανθρώπων να αισθάνονται γενικότερα κάποια μελλοντικά γεγονότα. Σύμφωνα με θρησκείες, όπως ο Βουδισμός, η διαίσθηση είναι μια από τις ανώτατες κατακτήσεις μέσα από τον Διαλογισμό. Όσοι έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, νιώθουν τα κύματα που οι άνθρωποι εκπέμπουμε αναλόγως των συναισθημάτων μας. Υπάρχουν αρκετές διαβαθμίσεις της διαίσθησης και ξεκινούν από το να αντιλαμβάνεται ο δέκτης την κατάσταση υγείας του ατόμου μέχρι και το να βιώνει ξεκάθαρα τα συναισθήματα του άλλου, όπως θυμό, λύπη, απόγνωση, χαρά, ελπίδα, ηρεμία. Η διαφορά της, λοιπόν, από τη διόραση έγκειται στο γεγονός πως η διαίσθηση αφήνει την γεύση ενός πολύ έντονου συναισθήματος, ενώ η διόραση μιας καθαρά όρατης εικόνας μέσα στο μυαλό του δέκτη.

  Τέλος, υπάρχει και η λεγόμενη Διακοή. Εντάσσεται και αυτή η ικανότητα στην ομάδα της Υπεραισθητήριας Αντίληψης, αλλά για ορισμένους ερευνητές αποτελεί διακλάδωση της διόρασης. Η διακοή, όπως προκύπτει και από την ετυμολογική της σημασία (διά+ακοή) είναι η δυνατότητα κάποιων ατόμων να αντιλαμβάνονται διάφορα ερεθίσματα με την αίσθηση της ακοής. Αυτά τα ερεθίσματα(ήχοι, φωνές, θόρυβοι) μεταδίδουν τους ηχητικούς παλμούς στον εγκέφαλο, ο οποίος τους επεξεργάζεται και σχηματίζει εικόνα ως προς την πηγή προέλευσης τους. Η διάκριση, βέβαια, από τους πνευματικά ασταθείς που ισχυρίζονται πως «ακούν φωνές» δεν είναι τόσο εύκολη και αυτό συνετέλεσε στην απαξίωση της Διακοής ως ικανότητας.

  Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες ανθρώπινες δυνατότητες που συγχέονται με την διόραση, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η διόραση υπό στενή έννοια αφορά μια συγκεκριμένη αίσθηση, αυτήν της όρασης και δεν εμπλέκονται κατʼ αρχήν άλλες. Παρόλʼ αυτά, είναι αρκετά δύσκολο να περιμένουμε από όλους τους ανθρώπους να βαδίσουν με τον ίδιο τρόπο σε αυτό το μονοπάτι, αφού ακόμα είναι γεμάτο αγκάθια. Πολλές επιστήμες αρνούνται κατηγορηματικά τις παραπάνω δυνάμεις του ανθρώπου.

  Και η Ενόραση τι είναι;

  Πολλοί είναι και αυτοί που ταυτίζουν την διόραση με την Ενόραση, καθώς θεωρούν ότι αποτελούν το ίδιο πράγμα. Λάθος! Ήδη είπαμε πως Διόραση χαρακτηρίζεται η ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται εικόνες και πράγματα, χωρίς να χρησιμοποιεί τις πέντε κοινές φυσικές αισθητήριες ικανότητες. Η Ενόραση, όμως, δεν είναι ακριβώς αυτό. Πρόκειται για το ανώτατο επίπεδο που μπορεί να φτάσει η διορατική ικανότητα ενός ατόμου μέσα από σκληρή και απερίσπαστη πνευματική εξάσκηση αλλά με προαπαιτούμενο την καθαρότητα ψυχής και την αγνότητα του πνεύματος. Εδώ, δηλαδή, υπεισέρχεται και άλλος ένας παράγοντας: η ενάρετη διαβίωση μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πειρασμούς και παγίδες. Ο διορατικός για να κατακτήσει το επίπεδο της Ενόρασης πρέπει να παλεύει καθημερινά για την καθαρότητα του πνεύματος και της ψυχής του. Πρέπει να κατορθώσει να επιβληθεί πάνω στα πάθη της θνητής ύπαρξης του και να φτάσει αυτό που οι εκκλησιαστικοί κύκλοι καλούν «Θέωση». Η Ενόραση δεν αποτελείται μόνο από τη Διόραση αλλά και από τη Διακοή. Το άτομο λαμβάνει εικόνες από το μέλλον αλλά και από το παρελθόν κατά βούληση και αυτές συνοδεύονται από ήχους. Οι ήχοι από κοινού με τις καθαρές εικόνες μεταφέρονται ως ερεθίσματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος τις επεξεργάζεται και αναλόγως τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Παραδείγματα ενορατικών ανθρώπων έχει να μας προσφέρει η θρησκευτική παράδοση μέσα από τον κύκλο των μοναχών και των ερημιτών με γνωστότερο ίσως τον γέροντα Παϊσιο που έζησε στο Άγιον Όρος τον 20ο αιώνα.

  Αλληλεπίδραση στον Κόσμο των Επιθυμιών;

  Μια συχνή παρεξήγηση που γίνεται είναι ότι οι άνθρωποι πιστεύουν πως ο διορατικός, όπως μπορεί και βλέπει πέρα από τον υλικό κόσμο, έτσι μπορεί και να δρα μέσα σε αυτόν. Είναι μια εικόνα που συχνά σχηματίζουν οι άνθρωποι για τη διορατικότητα και η οποία είναι λάθος. Ένα άτομο με την ικανότητα της διόρασης αφυπνισμένη, αλλά σε αρχικό ακόμα στάδιο εξάσκησης, ναι μεν βλέπει εικόνες από το Αστρικό Επίπεδο καθαρά, αλλά δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλει εξαιρετική εξάσκηση και υπομονή για να καταφέρει κάποιος να επηρεάσει τα τεκταινόμενα και τα μελλούμενα υπό το Αστρικό Φως. Μπορεί ο διορατικός να ξεχωρίσει τι πραγματικά βλέπει μέσα στον Κόσμο των Επιθυμιών, αλλά δεν μπορεί να επέμβει. Με την περαιτέρω εξάσκηση θα μπορέσει να αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να έχει τον πλήρη έλεγχο των γεγονότων που εξελίσσονται πέρα από τον υλικό μας κόσμο.

  Ένα άτομο που αρχίζει να ξυπνά την ικανότητα της διόρασης του θα αργήσει να κατανοήσει την αξία των όσων βλέπει. Ίσως στην αρχή της εκπαίδευσης από τον ενθουσιασμό του για όλα όσα ανακαλύπτει να κομπάζει, επειδή ακριβώς νομίζει πως όσα βλέπει είναι η Αλήθεια. Όμως, θα περάσει καιρός και θα μάθει να αξιολογεί και να κρίνει όσα βλέπει και τότε θα γίνει πιο μετρημένος και πιο προσεκτικός στα λόγια του.

  Υπάρχει, όμως, και η πλευρά των αρνητών της διορατικής ικανότητας. Για την ακρίβεια, μάλιστα, θα πρέπει να πούμε πως η πηγή της αμφισβήτησης δεν είναι η διόραση αυτή καθʼ εαυτή, αλλά το αν υπάρχει κόσμος πέρα από το υλικό και ορατό σε όλους μας περιβάλλον. Υποστηρίζουν, λοιπόν, πως το γεγονός ότι κάθε –αυτοαποκαλούμενος- διορατικός περιγράφει διαφορετικές εικόνες συναινεί στον ισχυρισμό ανυπαρξίας ανώτερων κόσμων. Αλλιώς, κατά τη γνώμη των πολέμιων, θα έπρεπε όλοι να μεταφέρουν τις ίδιες εικόνες και εμπειρίες. Ας αναλογιστούμε, όμως, πώς βλέπουμε τα πράγματα στον απτό μας κόσμο. Όλοι με τον ίδιο τρόπο τα αντιλαμβανόμαστε; Δεν υπάρχουν πολλές εκδοχές και στον υλικό κόσμο για την ίδια εικόνα; Πώς, λοιπόν, όλα πρέπει να φαίνονται σε όλους το ίδιο στον εξαιρετικά ρευστό και αέναα μεταβαλλόμενο Κόσμο των Επιθυμιών; Κάθε άτομο αντικρύζει από διαφορετικό πρίσμα την ίδια εικόνα, επειδή δίνει προσοχή σε διαφορετικά στοιχεία της. Στον άυλο εκείνο κόσμο υπάρχει και ο παράγοντας της εκπαίδευσης του διορατικού. Όσο πιο πολύ έχει εξασκηθεί, τόσο πιο ολοκληρωμένα θα βλέπει την εικόνα. Στο Λονδίνο δε, στα τέλη του 19ου αιώνα ιδρύθηκε η Κοινωνία Ψυχικών Ερευνών(Society for Psychical Research), η οποία ξεσκέπασε πολλές απάτες μέσα από την πειραματική μελέτη των φαινομένων της διόρασης σε συνθήκες εργαστηρίου.
  Το ερώτημα, όμως, δεν έχει λυθεί. Υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα της όρασης μέσα σε έναν κόσμο άυλο, λουσμένο από Αστρικό Φως; Είναι πράγματι η διόραση ικανότητα ή απλά ένα παιχνίδι του ανθρώπινου μυαλού που για αρκετούς αιώνες τώρα μας ξεγελά;

  http://triquetra.freeforumsblog.com/t253-topic

  • ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛΦΕΣ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ!!!

   • Με την μαγεία ασχολήτε, ωστόσο μπορέι να κάνει έρευνα πάνω στο θέμα αυτό.

 24. Βεβαια η ικανότητα τις διόρασις και ενόρασης, να παίρνουμε πληροφορίες από το παρελθόν και το μέλλον και να γνωρίζουμε παρελθοντικά και μελλοντικά συμβάντα είναι υπαρκτή. Σε άλλους είναι αναπτυγμένη και σε άλλους υπανάπτυκτη.

  Μερικοί από αγνοια η από διαστροφική τακτική, αποδίδουν σε ανθρώπους με αυτές τις ικανότητες, ικανότητα πρόκλησης των γεγονότων που προφητεύουν η προγιγνώσκουν.

  Αν η αγνοια και διαστροφή συντρέχει κι ΜΕ ΕΓΩΠΑΘΕΙΑ, τότε αυτό το άτομο βρήκε το αίτιο των παθών του. Βεβαια άτομα με παρανοϊκή σχιζοφρένεια που ισχυρίζονται τοιαύτα, συγχωρούνται λόγο τις ασθενειας τους

 25. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ.Ο ΠΑΙΣΙΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.ΠΙΑΣΕ ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2012.ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΣΑΓΟΝΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ.

 26. Α ΚΑΙ ΛΙΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΣΙΟ.

 27. Θα το πάρεις το απόσπασμα κύριε πνευματικό από τις επιστολές του δημιουργού σας ραβίνου Παύλου, που έγινε απόστολος κατά εντολή των ραβινικών κρονίων ιερατείων και όχι του Χριστού. Κανε τον κόπο όμως και διάβασε τις προς κορινθίους επιστολές του και θα το βρείς. Δεν τα λέω από την φανατσία μου ούτε για λόγους συκοφαντίας. πατήρ

  Το ότι εξασκούν παπάδες μαύρη μαγεία σύμφωνα με την προτροπή του Παύλου, το γνωρίζω από ιδίαν πήρα και μπορώ να σου πω πως τα αποτελέσματα μπορεί να ξεπερνούν κάθε φαντασία, βεβαια κατά την avraamiki τακτική, κρίνουν την μαύρη μαγια τους( κατάρες) πίσω από προφητείες. Οι κατάρες τους πραγματοποιούνται διά σκοτεινών οντοτήτων και διά παραψυχολογικών μεθόδων.

  Ο Καθένας μπορεί να παίρνει ημιμάθεια από οποιες πηγες γουστάρει. Όμως δεν του επιτρέπεται να χειραγωγεί και να ψεύδεται ακόμα και ασυνείδητα.

  Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά που τα τελευταία χρονια αυτοχαρακτηρίζονται ως χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά , είναι ένα dinmiourgima εβραίων, όπως εξάλλου δημιούργημα ευρέων( βασικά κρονίων μπινέδων «ατλαντιων» ιερατείων) είναι και όλες οι αποκαλούμενες χριστιανικές εκκλησιες.

  Το ίδιο ισχύει και για τους μορμόνους. Και αυτοί εβραϊκή οργάνωση όπως και εσείς.

  Στον ιουδαϊσμό δεν υπάρχει τρισυπόστατος θεός αλλα μονο ένα θεϊκό πρόσωπο ( στο blog μου έχω video δυο ελληνοεβραίων ραβίνων που εξηγούν και αυτό το θέμα)

  Το τρισυπόστατο του Θεού είναι καθαρή ελληνική αρχαιοελληνική θέση περί θεού, από πλατωνικούς και νεοπλατωνικούς.

  Στην αρχαία ελληνική theo αντίληψη, που νομίζετε πως είναι αυτή των δωδωναίων ( το δωδεκάθεο είναι δικη τους κατασκευή και όχι των ελλήνων) υπάρχει ο πατήρ ΖΕΗΣ θεών και ανθρώπων που είναι μια ξεκάθαρη μονοθεϊστική θέσεις. Ο Απόλλων ( ο μονοναδικος είναι ο υιός που στην κλεμμένη σας χριστιανική αντίληψη έγινε Ιησούς Χριστός.)

  Οι Θεοί υιοί είναι ο ίδιος ο ΖΕYΣ ως εκδηλώσεις του και υποστάσεις του.

  • Οχι Πέρσέα δεν είναι έτσι όπως τα λες τα έχεις μπερδέψει. Στους Κορθνθίους που είδες οτι υπάρχει χωρίο που ο Παύλος προτρέπει σε μαγεία; Πουθενά. Εδω τον πιάσαν και τον λυντσάραν οι Εβραίοι γιατί είχαν μια μαντησα που έλεγε το μελλον και ελεγε οτι επερνε χρησμόαπο τον Χριστό και επειδή ο Παυλος τους την χαλασε την δουλεια τον λιντσάραν. Και πάλι σου λεω ο Δημιουργός του Χριστιανισμόυ είναι ο Χριστός. Ο Πάυλος απλά βοήθησε στην εξαπλοση του. Οι άλλοι απόστολοι ήθελαν τον Χριστιανισμό μονό για τους Εβραίους, ο Πάυλος ήθελε να διαδόσει τον Χριστιανισμό σε όλη την αυτοκρατορία.
   Ωραία ας πούμε οτι οι Μορμώνοι και οι Ιεχωβάδες έχουν Εβραικές διαταγές…οι νεοπαγανιστές Σκανδιναβοί που εντάξαν τον Χριστό στο πανθεον τους ως ο Λευκός Χριστός πως σου φέναιτε; Σκανδιναβοι, έτσι; Απογονοι των Βιγκινκς που λατρευαν τον Πατέρα των θεών Οντιν μαζι με το πανθεον τους…καμια σχεση με Εβραιους, ωστόσο εκαναν αυτο το ατοπο βήμα…ενταξαν στο πανθεον τους τον Χριστό και προσεχε σε αντίθεση με ενα απο τα συστήματα των αρχαίων Ελλήνων που έλεγαν οτι οι θεοι ειναι εκφραση του Ενος, οι βορειοι αντίθετα έλεγαν πως υπήρχαν πολλοί θεοί.

 28. Θα το πάρεις το απόσπασμα κύριε πνευματικό από τις επιστολές του δημιουργού σας ραβίνου Παύλου, που έγινε απόστολος κατά εντολή των ραβινικών κρονίων ιερατείων και όχι του Χριστού. Κανε τον κόπο όμως και διάβασε τις προς κορινθίους επιστολές του και θα το βρείς. Δεν τα λέω από την φανατσία μου ούτε για λόγους συκοφαντίας.

  Το ότι εξασκούν παπάδες μαύρη μαγεία σύμφωνα με την προτροπή του Παύλου, το γνωρίζω από ιδίαν πήρα και μπορώ να σου πω πως τα αποτελέσματα μπορεί να ξεπερνούν κάθε φαντασία, βεβαια κατά την avraamiki τακτική, κρίνουν την μαύρη μαγια τους( κατάρες) πίσω από προφητείες. Οι κατάρες τους πραγματοποιούνται διά σκοτεινών οντοτήτων και διά παραψυχολογικών μεθόδων.

  Ο Καθένας μπορεί να παίρνει ημιμάθεια από οποιες πηγες γουστάρει. Όμως δεν του επιτρέπεται να χειραγωγεί και να ψεύδεται ακόμα και ασυνείδητα.

  Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά που τα τελευταία χρονια αυτοχαρακτηρίζονται ως χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά , είναι ένα dinmiourgima εβραίων, όπως εξάλλου δημιούργημα ευρέων( βασικά κρονίων μπινέδων ατλαντιων ιερατείων) είναι και όλες οι αποκαλούμενες χριστιανικές εκκλησιες.

  Το ίδιο ισχύει και για τους μορμόνους. Και αυτοί εβραϊκή οργάνωση όπως και εσείς.

  Στον ιουδαϊσμό δεν υπάρχει τρισυπόστατος θεός αλλα μονο ένα θεϊκό πρόσωπο ( στο blog μου έχω video δυο ελληνοεβραίων ραβίνων που εξηγούν και αυτό το θέμα)

  Το τρισυπόστατο του Θεού είναι καθαρή ελληνική αρχαιοελληνική θέση περί θεού, από πλατωνικούς και νεοπλατωνικούς.

  Στην αρχαία ελληνική αντίληψη, που νομίζετε πως είναι αυτή των δωδωναίων ( το δωδεκάθεο είναι δικη τους κατασκευή και όχι των ελλήνων) υπάρχει ο πατήρ ΖΕYΣ θεών και ανθρώπων, που είναι μια ξεκάθαρη μονοθεϊστική θέσεις. Ο Απόλλων ( ο μονοναδικος είναι ο υιός, που στην κλεμμένη σας χριστιανική αντίληψη έγινε Ιησούς Χριστός.)

  Οι Θεοί υιοί είναι ο ίδιος ο ΖΕYΣ ως εκδηλώσεις του και υποστάσεις του.

  • Προφανός θα γραφεις για αυτό:
   «4 εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συναχθέντων υμών και του εμού πνεύματος συν τη δυνάμει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 5 παραδούναι τον τοιούτον τω σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ίνα το πνεύμα σωθή εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού» (Α΄ Κορινθίους 5/ε: 4,5).Οι Χριστιανοί της Κορίνθου, θα παρέδιδαν τον άνθρωπο αυτό στον Σατανά «εις όλεθρο της σαρκός». Προφανώς αυτή η παράδοση, θα του προκαλούσε κάποια σωματική ταλαιπωρία, καθώς ο Σατανάς θα ήταν πλέον ελεύθερος να τον ταλαιπωρήσει. Γιατί όμως θα γινόταν αυτό; Τα λόγια του Παύλου στη συνέχεια, είναι διαφωτιστικά: «εις όλεθρον της σαρκός, ίνα το πνεύμα σωθή εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού». Κοντολογίς δεν θα τον αφηναν να μετέχει στην λατρεία. Θα τον απόκοπταν την Θεια Ευχαριστία, κάτι που γίνετε και τώρα. Αν δεν τηρεί τις εντολές του Κυρίου δε μπορεί να μετέχει στην Θεία Ευχαριστία. Συνεπός αυτό ισοδυναμή να αφεθεί έρμεο στη βορά του Σατανά.Ωστόσο ο Κορίνθιος αυτός σωθηκε και μετανόησε μετά απο την αποκοπή του απο το Μυσ΄τηριο της Θειας Ευχαριστίας και αυτό φέναιτε στο Β΄ Κορ. 2/β: 5-8.

 29. O monothesismos kirixtike prin to 10 xiliades pro Xristou apo ton Ermi tonn trismegistoanethwn) kai epomewnws einai elliniki thesis kai oxi evrauki. Vevea o evreoi meta, mesw Moisi to ekanan diko tous kai to pouliisan san diko tous, kata tin prosfili tous taktiki na evreopoioun oti elliniko kai meta na to emporevonati gia idion sumferon.

 30. Ο μονοθεϊσμός κηρύχθηκε πριν το 10 χιλιάδες προ Χριστού από τον Ερμη τον τρισμέγιστο (Mανεθων) και επομένως είναι ελληνική θέση και όχι εβραϊκή. Βεβαια ο εβραίοι μετά, μέσω Μωυσή το έκαναν δικό τους και το πούλησαν σαν δικό τους, κατά την προσφιλή τους τακτική να εβρεοποιουν ότι ελληνικό και μετά να το εμπορεύονται για ίδιον συμφέρον.

  • Περήμενε…οντος υπήρχε Μονοθεισμός παλαίοτερα, εχουμε και απο τον Ερμη αλλά και απο τον Μελχισεδέκ.

 31. Λέγονται και τα ακόλουθα περί θεού. Στην κορυφή βρίσκετε ο αυθύπαρκτος Πατήρ θεός ( ο Θεός Χάος) με αμέτρητους υιούς θεούς ( όπως ΖΕYΣ, Κρόνος, Ιάσων Χριστός). Οι υιοί θεοί είναι του φωτός, όπως ΖΕYΣ και Χριστός και του σκότους όπως Κρόνος, που και αυτοί γεννούν ομοιους τους, δηλαδή ο κρόνος γεννα σκοτεινούς θεούς( έτσι εξηγείται γιατί υπάρχει σκότος, που κατά αυτήν την αντίληψη είναι μια παραγματικότητα αυθύπαρκτη, δηλαδή ο κρόνος δεν είναι κανένας εκπεσόν άγγελος δημιούργημα αλλα θεός αιώνιος του σκότους). Η άλλη αντίληψη είναι ότι το σύμπαν αίνε ο θεός με υπέρνόηση και ψυχή. Δηλαδή ο θεός έχει υλικό σώμα τον συμπαντικό υλικό κόσμο και φυσικά υπέρνόηση και υπέρψυχή.

  • Περσέα που λέγονται τα παραπάνω που λες; Ο Διας ήταν γιος του Κρόνου. Πιος τα γράφει αυτά;
   Μετά αυτά που γράφεις θυμήζει πολύ τον Μανιχαϊσμό που ήταν παιδί του Γνωστικησμού. Και οι δυο αιρέσεις πηστευαν οτι υπήρχε ο θεός του Φωτός και ο θεός του Σκοταδιόυ, και κατα επέκταση μηλαγε για τα παιδια του Φωτός και τα παιδια του Σκότους. Δεν λες κατι καινουργιο απο τον 3ο αιωνα μ.Χ λέγοντε αυτά, και οι ρίζες του δεν είναι Ελληνικές όπως νομίζεις αλλά Περσικές. Ωστόσο οι δοξασίες τους ξαναγενιώντουσαν σε διαφορά δόγματα ανα τους αιώνες. Πρόσεξε:

   Γνωστικισμός

   Περσικός Γνωστικισμός
   Μανδαϊσμός
   Μανιχαϊσμός

   Συροαιγυπτιακός γνωστικισμός
   Σηθιανοί
   Βαλεντιανισμός
   Βασιλιδιανοί

   Πατέρες του χριστιανικού γνωστικισμού
   Σίμων ο Μάγος
   Κήρινθος
   Μαρκίων
   Βαλεντίνος

   Πρώιμος Γνωστικισμός
   Οφίτες
   Καϊνίτες
   Καρποκρατιανοί
   Βορβορίτες

   Μεσαιωνικός Γνωστικισμός
   Παυλικιανισμός
   Βογόμιλοι
   Καθαροί

   Σύγχρονος γνωστικισμός

   Γνωστικά κείμενα
   Βιβλιοθήκη Ναγκ Χαμαντί
   Γνωστικά Ευαγγέλια

   Η τελευταία αντιληψη περι Θεού που γράφεις είναι στη σφαίρα του Νεοπαγανισμού που θεοποιεί το κτίσμα δηλαδή το συμπαν, αναγάγωντας το σε υπέρτατο ων δηλαδή θεό. Συνεπός είναι ειδολολατρεία,

 32. Όσο για την ιουδαιοχριστιανική αντίληψη, ο θεός με τις άκτιστες ενέργειες του έκανε τον κτιστό κόσμο σύμπαν και την ζωή. Η αγια τριάς είναι τρία ξεχωριστά υπαρκτά αυτεξούσια ομοούσια πρόσωπα ( πολυθεϊσμός μυρίζει η μάλλον πολυθεϊστικής προέλευσης) που αποτελούν τον έναν θεον διά του συνδέσμου τις αγάπης.

 33. Λέγεται ότι από τον 4 αιώνα και μετά ο χριστιανισμός που αληθώς πρέπει να λέγεται πουλιανισμος, επιβλήθηκε με την βίαν. Οι νομοι βίας τις ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υπάρχουν και δεν είναι κατασκευάσματα και συκοφαντίες.

  Βία εξασκήθηκε σωματικά, ψυχικά και νοητικά. Σωματική βία ήταν οι θανατώσεις και βασανισμοί. Βία ήταν η απολλοτρίωση τις περιουσιας των θυμάτων και η επαγγελαμτική τους και βιοποριστική τους εξόντωση. Ψυχολογική βίαν ήταν οι απειλές καταστροφής και τιμωρίας τους και οι εκβιασμοί. Νοητική βίαν ήταν η χειραγώγησης και πλύση εγκεφαλου. Η χειρότερη βίαν ήταν η εξάσκηση μαύρης μαγείας στα θύματα κατά την προτροπή του αποστολου δημιουργού σας.

  Αυτό γίνετε και σήμερα. Σε κάθε ενορία, ο παπας κάνει μερικές βόλτες κατασκοπίας για εντοπισμο αντιφρονούντων. Στοχοποιεί τα θύματα αντιφρονούντες και μετά τους εξαπολύει μαύρη μαγεία. Μετά το παίζει εξορκιστής. Τα θύματα θεραπεύονται ενίοτε και ο παπας τιμάται. Τώρα εγώ σας αποκαλύπτω,ποιος τους προκάλεσε την καταληψία. Όχι βεβαια, πάντα γιατί μαύρη μαγια εξασκούν και αλλα παράσιτα.

  • Α ΝΑΙ;ΜΕΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΝ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ!!!

  • Φίλε Περσέα είσαι λάθος. Οι Παυλικιανιστές υπήρξαν τον 7ο αιώνα και δεν έχουν σχέση με την ορθοδοξία και τον Καθολικισμο. Διαβασε:
   Ο Παυλικιανισμός ήταν Χριστιανική Ομολογία που αναπτύχθηκε στη Μικρά Ασία από τον 7ο αιώνα και μετά. Ιδρυτής και δημιουργός του Παυλικιανισμού θεωρείται ένας Αρμένιος με το όνομα Κωνσταντίνος από την κωμόπολη Μανάναλη. Ο Κωνσταντίνος ήταν Μανιχαίος. Κάποτε φιλοξένησε έναν Χριστιανό διάκονο, ο οποίος επέστρεφε στην πατρίδα του ύστερα από μία περίοδο αιχμαλωσίας του από τους Άραβες. Ο τελευταίος δώρισε στον οικοδεσπότη του το «Ευαγγέλιο» και τον «Απόστολο», πριν αποχωρήσει. Έκτοτε ο Κωνσταντίνος απαρνήθηκε τον Μανιχαϊσμό και αφοσιώθηκε στη μελέτη αυτών των βιβλίων. Μάλιστα, έδωσε τη δική του ερμηνεία σε διάφορα χωρία της Καινής Διαθήκης θέτοντας έτσι τις βάσεις της Παυλικιανής διδασκαλίας. Με τα κηρύγματά του συγκρότησε έναν πυρήνα οπαδών στη Μανάναλη. Αρνούντο επίμονα κάθε σχέση με τον Μανιχαϊσμό και τον καταδίκαζαν.

   Οι διδαχές του Παυλικιανισμού

   Οι Παυλικιανοί υποστήριζαν ότι ο Ιησούς είχε ουράνιο σώμα και ότι απλά διήλθε από το σώμα της Μαρίας.
   Κεντρική θέση για τους Παυλικιανούς κατείχαν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο τιμούσαν ιδιαίτερα. Επιπλέον αναγνώριζαν μία απόκρυφη επιστολή του προς τους Λαοδικείς.
   Οι Παυλικιανοί πίστευαν ότι η τιμή προς τους Αγίους απομάκρυνε τους ανθρώπους από την αποκλειστική τιμή που όφειλαν στο Θεό.
   Επίσης, απέρριπταν τα μυστήρια. Περιστασιακά οι Παυλικιανοί εισέρχονταν σε Ορθόδοξες εκκλησίες και μεταλάμβαναν με σκοπό την παραπλάνηση των Ορθοδόξων και τον προσηλυτισμό τους. Είναι γεγονός ότι οι Παυλικιανοί διέποντο από ιδιαίτερο προσηλυτιστικό ζήλο. Συνήθιζαν να αποστηθίζουν την Καινή Διαθήκη, ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν χωρία της που υποστήριζαν τις θέσεις τους. Επίσης διατηρούσαν για τον εαυτό τους το αποκλειστικό προνόμιο να χαρακτηρίζονται Χριστιανοί. Σε αντιδιαστολή, αποκαλούσαν τους Ορθοδόξους «Ρωμαίους».

   Βλεπεις οτι υπάρχουν συμαντικότατες διαφορές με την Ορθοδοξία.

   Δεν θα ασχοληθώ με αυτά που έγραψες για την ανατολικη Ρωμαική αυτοκρατορία έχω αναρτήσει τόσα πολλά για αυτό το θέμα. Ωστόσο θα παραθέσω μερικά άρθρα:

   https://pneymatiko.wordpress.com/2011/10/14/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CE%B7-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA/

   https://pneymatiko.wordpress.com/2011/08/18/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84/

   https://pneymatiko.wordpress.com/2011/09/26/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB/

   https://pneymatiko.wordpress.com/2007/10/19/%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B1/

   και αν ψάξεις εχω βάλει κι άλλα. Υπήρχαν φανατικοί που όντος πηγεναν να καταστρεψουν αρχαιους ναούς και μερικους τους κατέστρεψαν, αλλα υπήρχαν αγιοι που τους σταματούσαν.

   Οσο για αυτό που γραφεις για ιερείς που τελούν μαυρη μαγεία…για να κάνουν μετά εξορκισμό και να γίνουν ηρωες ειναι λίγο…….εως πολύ συνομοτικό…..Θα σου πω ενα πράγμα εξορκισμούς ελευθερα δεν τελει η Ορθόδοξη εκκλησία.Λοιπόν δε μπορέις να συκωφαντείς χωρίς αποδήξεις…και προσεχε δεν είπες ουτε μια υπόνια απλά το πεταξες έτσι χωρίς καμία βάση.

 34. Έχω να κάνω μια παρατήρηση. Στις απαντήσεις σχολίων το πεδίο καταχώρισης είναι απενεργοποιημένο. Διά τον λόγο αυτόν απαντώ εδώ.

  Ο Παύλος απόστολος χριστού κατά εντολήν των κρονίων ιερατείων και όχι του Χριστού ( τι δουλειά έχει ο Έλλην Χριστός με έναν εβραίο ραβίνο που θανάτωνε τους φίλους του Χριστού και τους οποιους φαρισαίους, ο χριστός αποκαλούσε έχιδνες υποκριτές και ότι ο πατέρας τους είναι ο πατέρας του σατανά.?).

  Αλήθεια διάλεξε ο Χριστός έναν υιό του σατανά όπως αποκαλούσε τους φαρισαίους για απόστολο του?

  Έκανε λοιπόν τσάρκες ο απόστολος ανά τον ελληνικό κόσμο στις συναγωγές και εκεί τους έδιδε εντολή(στους ομοφύλους του) να το παίξουν χριστιανοί και να δημιουργήσουν πυρήνες ομάδων χριστιανών ανά την ρωμαϊκή αυτοκρατορία και προπαντός την ανατολική που ήταν οι έλληνες εχθρός στόχος τους.

  Με αυτό το δίκτυο ομάδων ιουδεοχριστιανων, το οποιο δίκτυο ενεργοποιήθηκε επί Κωνσταντίνου και τον κέρδισε με το μέρος του υποστηρίζοντας τον να γίνει μοναδικός αυτοκράτορας εξοντώνοντας τους αντιπαλους του, πέτυχαν στον πνευματικό πόλεμο κατά των ελλήνων.

  Ο χρηστος το ήξερε ότι οι διώκτες του θα φρόντιζαν για την διαιώνιση του ονόματος του, epidiokontas ίδια συμφέροντα φυσικά. Με λίγα λόγια τους άφησε να nomizounn ότι κερδίζουν σε βάρος του υπηρετώντας άθελα τους τον δικό του σκοπό. Με λίγα λόγια τους έπιασε κορόιδα, αλλα αυτοί αυταπατώμενοι νομίζουν πως κέρδισαν.

  • Που είδες οτι ο Ιησούς ήταν Ελληνας. ΕΒΡΑΙΟΣ ήταν παρτε το χαμπάρι πια.
   Και ναι διαλέξε τον Παυλο εάν Φαρισάιο. Ξέρεις το σχέδιο του Θεού; Και ναι ήταν Φαρισαίος αλλά ΜΕΤΑΝΩΗΣΕ. Ο Παύλος ήταν ο πρώτος που λιθοβόλησε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο.
   Τις τσάρκες πουτ λες οτι έκανε τις έκανε για να κανει χριστιανούς τους εθνικούς.Σκέψου, μόλις πριν μια βδομά ακουστηκε στην εκκλησία ο λόγος του: δεν υπαρχει ούτε Ελληνας ούτε Εβραίος ούτε βάρβαρος ούτε Σκίθης,ούτε ελευθεροι ούτε δούλοι αλλά μονο χριστιανοι και είναι όλοι ίσοι κάτω απο το βλέμα του Θεού.ΠΟΥ ΕΊΔΕΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ; Που προσπαθησε να πει οτι όλοι οι ανθρωποι είναι αδέλφια;

   Οσο για τον Μέγα Κωνσταντίνο, μάλον ξέχασες ότι οι άλλοι αυτοκράτορες (οι αντιπαλοι του) εκαναν τρομερους διωγμους εναντια στους χριστιανους και όταν ευτηχός νίκησε ο Κωνσταντίνος έφερε την ανεξηθρησκία. Το ξέρεις οτι μερικές θρησκείες στην Ρώμη ήταν απαγορευμένες; Οι Ελληνες που λες δεν άφησαν με πιεση την αρχαία θρησκεία, δεν τους κάληπτε πια μεταφυσικά. Το αρχαιο ιερατείο δεν ασχολιώταν με την μεταθανατο ζωή. Εκτος απο τους Καβείρους, αυτους που τελούσαν τα Ελευσίνια Μυστήρια, αλλά σε αυτά δεν μπορούσαν να μετέχουν όλοι. Ετσι στράφηκαν σε ανατολικες λατρείες. Βλέπε Μιθρά, Ισδα, Οσιρι κτλ, που και πάλι δεν τους καλυπταν, για αυτό απο μόνοι τους στραφηκαν στον Χριστό.Πρόσεχε αδελφέ μου, θυμήσου τι είχε πει ο Ιουλιανος, όταν πηγε να θυσιάσει στην Αντειόχια στο ναό του Αππόλωνα και βρείκε μόνο τον ιερέα….δεν υπήρχε ούτε ένας πηστ΄ς της αρχαίας θρησκείας…και πρόσεχε μη ξεχνας οτι ηταν μόνο μερικά χρόνια μετά τον Μεγα Κωνσταντίνο, και υποτύθετε οτι ο Ιουλιανός ευνοούσε τους παγανιστές…όμως παγανιστές δεν υπήρχαν….είχαν μεταστραφεί…λοιπον διαβασε καμία σοβαρή πηγη.

 35. Ο Ιάσων Χριστός το ήξερε ότι οι διώκτες του θα φρόντιζαν για την διαιώνιση του ονόματος του, επιδιώκοντας ίδια συμφέροντα φυσικά. Με λίγα λόγια τους άφησε να νομίζουν ότι κερδίζουν σε βάρος του υπηρετώντας άθελα τους τον δικό του σκοπό. Με λίγα λόγια τους έπιασε κορόιδα, αλλα αυτοί αυταπατώμενοι νομίζουν πως κέρδισαν.

  • Δεν ξέρω κανενα Ιασων Χριστό. Χριστός παει να πει χρισμένος και ξέρω μόνο ττον Ιησού Χριστό που θυσιάτηκε για εμας για να μας λειτρωσει απο τις αμαρτίες μας. Δεν ξέρω κανα Ιασωνα να το έκανε αυτό, ωστόσο γνωρίζω τον Ιασωνα που έφερε το χρυσόμαλο δέρας (δηλαδη το σιτάρι) στον Ελλαδικό χόρο ακαι δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό.

 36. Οι φαρισαίοι απόστολοι και λοιποί ιουδαίοι επιδίωκαν την πλανητική ισχύ και εξουσία καί τον αφανισμό των Ελλήνων,ως απόγονοι Ατλάντων που ηττήθηκαν και θα ξαναηττηθούν τελειωτικά και αμετάκλητα . Αυτόν τους τον σκοπό τον επιδίωξαν διά του χριστιανισμού αρχικά.

  • Πλανητική ισχυη εκεινη την εποχή …λίγο δύσκολο Περσέα….ο γνω΄στος κόσμος ήταν γύρο απο τη Μεσόγειο…τωρα αν οι Φαρισαίοι που είχαν υποδουλωθεί στους Ρωμαίους ασχολιούνταν με τους Ελληνες…………………………….δυσκολο………………………….οι εξεγέρσεις την εποχή εκηνει ήταν ενάντια στους Ρωμαίους.

 37. ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΕ ΠΕΡΣΕΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ;ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ!ΕΣΥ ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ;

 38. Κύριε η πατήρ πνευματικό πεσμας τέλος πάντων σε πιο μοναστήρι είσαι ηγούμενος η πια είναι η σχέση σου με την ορθοδοξία. Με ποιον κάνουμε διάλογο θα ήθελα να ξέρω. Το ποιος είναι ο Χριστός δεν χρειάζεται να το μάθω από εσάς. Το γνωρίζω από τον ίδιο. Εξάλλου μερικά από αυτά που ηπα εδώ τα ηπα όταν ήμου ήδη 13 χρονων και καταδιωχτικά. Την ορθοδοξία την κατέχω περισσότερο από ότι μπορείς να πιστέψεις,

  όπως και την ιστορία του παρελθόντος και την ιστορία του μέλλοντος.

  • Δεν είμαι κύριος γιατί Κύριος είναι μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν είμαι πάτερ, δεν είμαι μοναχός, δεν είμαι ηγούμενος. Είμαι Χριστιανός.
   Ωπα…αδελφέ, όταν λες καταδιώχτικες;;;; !!!Λοιπάμε για αυτό αν και δε μπορώ να νιώσω το πόνο σου…Ομως καλό είναι να μη συνεχήσουμε αυτή τη κουβέντα δημόσια. Προφάνός έχεις καποιες εμπειρίες, αρκετά σημαντικές.Αν θες να συζητήσεις κάτι, μπορέις ελευθερα, όπως σου έχω πει, αρκει να μην υπάρχει υβρηστικο περιεχόμενο.
   Καλή Φωτηση

 39. Πλανητική ισχυη εκεινη την εποχή …λίγο δύσκολο Περσέα….ο γνω΄στος κόσμος ήταν γύρο απο τη Μεσόγειο…τωρα αν οι Φαρισαίοι που είχαν υποδουλωθεί στους Ρωμαίους ασχολιούνταν με τους Ελληνες…………………………….δυσκολο………………………….οι εξεγέρσεις την εποχή εκηνει ήταν ενάντια στους Ρωμαίους.

  ————————————————————————————-

  Για την σημερινή τους πλανητική ισχύ μιλώ. Εκτος και αν τους την έστειλε ως μάνα από τον ουρανό. Για την πλανητική τους ισχύ σήμερα και τα επιδιωκόμενα στο εγγύς μέλλον, οι φαρισαίοι η σιωνιστές δούλεψαν αιώνες.

 40. Οποιος δεν συμφωνεί με την επίσημη ερμηνεία τις εκκλησιας περί χριστιανισμού δεν σημαίνει ότι βρίζει κιόλας. Εξάλλου οποιος πιστεύει στον Χρυσό και τιμά την παναγια καλώς πράττει. Το θέμα μας εδώ δεν είναι θεολογικό αλλα κοινωνιολογικό και ιστορικό. Είναι μια άλλη ερμηνεία σχετικών συμβάντων του παρελθόντος.

 41. Στον Χριστό ήθελα να γράψω παραπάνω.

 42. Δεν είναι 3 ξεχωριστά. Είναι ομοούσια, αδιέρετα και είναι ΕΝΑ.
  ——————————————————————————-
  Είναι τρία πρόσωπα αυτεξούσια, ομοούσια και διά τις αγαπητικής σχέσης και του ομοούσιο ένας θεός. Τρία πρόσωπα υποστάσεις είναι. Ο χριστιανικός θεός είναι τρεις υποστάσειςτου πατρός. Οι Έλληνες δεν ήταν τόσο φειδωλοί και πίστευαν πως είναι περισσότερες υποστάσεις.

 43. Πάρτε ένα πολυεδρικό διαμάντι, ας πούμε με 12 έδρες.
  Το διαμάντι αυτό συμβολικά ας πούμε ότι είναι ο θεός.

  Ολόκληρο το διαμάντι είναι ο ΖΕYΣ, βλέποντας το από μια έδρα είναι ο Απόλλων, από μια άλλη έδρα είναι η Artemis, από μια άλλη ο Eρμής ….. δηλαδή ο ίδιος θεός με διαφορετικά ονόματα.

  Ο Δίας είναι υιός του κρόνου αλλα όχι ο ΖΕYΣ. Tο ΔΙΑΣ = ΖΕYΣ είναι άλλη μια απάτη , όπως το ότι ο Χριστός ήταν Εβραίος.

 44. Με αλλα λόγια οι δώδεκα θεοί η κατά άλλους 7, ήταν τα 12 η 7 ονόματα του ιδιου θεού ΖΕYΣ. Με το κάθε όνομα ήθελαν να τονίσουν ενέργειες του και εκδηλώσεις του στο υλικό ορατό πεδίο.

 45. Ομως καλό είναι να μη συνεχήσουμε αυτή τη κουβέντα δημόσια.
  ———————————————————————————–
  Εδώ δεν θα κάνω προσωπικές αποκαλύψεις, αλλα εκθέτω συμπεράσματα και από προσωπικά βιώματα.

 46. Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ;ΡΩΤΑΩ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ!ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΖΕΙ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΘΕΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ [ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΙΩΡΤΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ]ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ!!!

  • Kαλημέρα Mother Hellas, εκτιμώ πως είναι μπερδεμένος και παρερμηνευει τις γραφές. Δεν μπορούν να δεχτούν οτι η Αλήθεια ήρθε απο την έρημο του Ισραήλ και έχουν εγκλοβηστεί στην αρχαιολαγνία τους. Τι να πεις…..

   • ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙ:ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΞΕΒΡΑΚΩΘΗΚΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣ!!!!ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΣΤΕ!!!

 47. se pia selida anafereste? doste sundesmo

  • ΠΗΓΕΝΕ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΧΩΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΑ ΕΞΥΒΡΙΣΤΗΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΜΑΣ!!!

 48. http://empedotimos.blogspot.com/

  Eδώ κάνουν μια εμπεριστατωμένη ερμηνεία τις αρχαίας θεολογίας. Ερευνάται τας γραφάς είπε ο Χριστός.

 49. MOTHER HELLAS.

  Έχουμε συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξιθρησκία και ελευτεριά λόγου. Δεν είναι υποχρεωμένοι πλέον οι Έλληνες να ασπάζονται ιουδαϊκές μπούρδες ούτε ιουδαίους μπουρδολογους. Οι αποκαλούμενοι προφήτες των ιουδαίων μπορεί να έχουν για αυτούς αξια, όπως και οι πατριάρχες τους . Για μας είναι μπουρδολογοι.

  Εξάλλου θυμάσαι την ρήση του ισοκράτη που είπε : Ιουδαίος είναι οποιος μετάσχει τις των ιουδαίων παιδείας.

  Επομένως εσείς που μετάσχετε τις των ιουδαίων παιδιά είστε ιουδαίοι, αυτοαποκαλούμενοι Έλληνες. Παραδεχτείτε αυτό που είστε και μην αυτοεξαπατάσθε.

 50. Επομένως εσείς που μετάσχετε τις των ιουδαίων παιδείας είστε ιουδαίοι, αυτοαποκαλούμενοι Έλληνες. Παραδεχτείτε αυτό που είστε και μην αυτοεξαπατάσθε.

  • Εεεεε…μια μικρή παρατήρηση…για να είναι καποιος Ιουδαίος πρέπι να έχει κάνει περιτομή, δηλαδή να γίνουν ξεχωρηστοί απο τους άλλους λαούς…….όλους έμας που μας λες έτσι δεν έχουμε κάνει κατι τέτοιο.

 51. Εξάλλου το ίδιο διαμάντι μπορεί κανεις να το δει από πολλές οπτικές γωνιές. Η μισαλλοδοξία δε είναι πηγή διχόνοιας και καταστροφής

 52. Εξάλλου το αλάθητο το έχει μονο ο θεός και όχι οι αυτοαποκαλούμενοι αντιπρόσωποι του επί τις γης , ούτε οι οργανώσεις τους A.E.

  Εκ των αντιπαραθέσεων τώρα και 2 χιλιάδες χρονια, αποκαλούμενοι και άγονες κατά αιρετικών πεποιθήσεων, προέκυψε η νοοτροπία τις μισαλλοδοξίας και τις δογματικής φασιστικής νοοτροπίας.

  Κατήχησης και κήρυγμα δεν είναι η αποκάλυψη τις αληθειας, αλλα πλύση εγκεφαλου και χειραγώγησης. Mεγιστη γελοιότητα δε είναι να κηρύσσει τις την αλήθεια, όντας αμέτοχος τις αληθειας και ημιμαθείς.

 53. ΔΗΛΑΔΗ ΣΩΠΑ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΕΙΜΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΑ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ ΤΩΡΑ;ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΤΡΤΟ ΑΛΗΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΚΑΙ ΕΛΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΑΞΕΙΣ!ΠΙΣΤΕΥΩ ΘΑ ΣΚΩΤΩΣΕΤΕ 900 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΟΙΟΥΔΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ [ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΜΕΡΙΚΟΙ]ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΚΔΙΚΗΣΗ.ΦΑΝΤΑΖΟΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΚΤΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΙΣ ΕΚΛΛΗΣΙΕΣ ΔΙΑ ΒΙΑΣ!!!

 54. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ!!!

  • Εξανδραποδιστές είναι αυτοί που καταστρέφουν Έλληνες οικονομικά , επαγγελματικά, ψυχικά και νοητικά. Αυτοί που τους καταστρέφουν την πατρίδα, την οικογένεια, την αξιοπρέπεια. Αυτοί που τους χειραγωγούν, που τους διαστρέφουν.

   Αυτοί που από ενάρετους, εργατικούς και νοήμονες τους κάνουν υποκριτές, ημιμαθείς, φθόνους,δόλους και τεμπέληδες.

   Αυτοί που τους κάνουν αντικοινωνικούς , ιδιώτες, ιδιοτελείς και αλλήλομισουμενους.

   Αυτοί που τους αφελληνίζουν, τους αποκρύπτουν την αληθινή ιστορία και πολιτισμό και τα συκοφαντούν. Αυτοί που τους

   Αυτοί που αποκαλούν την αρχαία πιστη τους ειδωλολατρική και τους θεούς τους σκοτεινές οντότητες. Αυτοί που τους εξιουδαιζουν και τους κάνουν ξενομανείς και ξενόδουλους upotimontas τον εαυτόν τους.

   Βασικά αυτά τα πετυχαίνει το ξενόφερτο κοινωνικό μας σύστημα και αυτοί που έφτιαξαν αυτό το σύστημα και το υπηρετούν.

 55. Εγώ προσωπικά δεν έχω σκοπό ούτε έναν να σκοτώσω και ούτε είμαι θεομάχος. Όταν κάποιος δεν συμμερίζεται τις απόψεις τις κατεστημένης θρησκείας, δεν σημαίνει ότι είναι και θεομάχος.

  Πάντως σίγουρα θα δολοφονούσα την υποκρισία, την ημιμάθεια, τον δόλο και τον φθόνο και τα παράσιτα φορείς τους θα τα έστελνα στον παράδεισο .

  Δέστε το ιστορικό γίγνεσθαι και τις θρησκείες ως σύγκρουση πολιτισμών και κυριαρχίας
  και όχι μονο ως αποκεκαλυμμένα δόγματα, παραδείσους και κολάσεις, ενοχες και φοβίες.

  Όλα όσα διαδίδονται τώρα και 17 αιώνες για την πιστη των Ελλήνων είναι συκοφαντίες και παραμυθια σκοπίμου εξευτελισμού.

  Με λίγα λόγια αυτά που αποδίδουν στους Έλληνες είναι οι ίδιοι και η δικη τους ποιότητα και δρώμενα

 56. Τώρα που το σκέφτομαι και εγώ καλλίτερα πιστεύω εντέλει ότι μιάν ανωτέρα δύναμη που καλείται ΘΕΟΣ μάλλον υφίσταται…

  Είμαι της άποψης ότι ο καθένας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα και την ελέυθερη βούληση να πιστεύει όπου και ότι θέλει…

  Γενικώς ο μέσος άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να πιστέψει κάπου,είναι στη φύση του..Πείτε το ένστικτο,ότι δηλαδή μάλλον υπάρχει κάτι το μεταφυσικό, το ανεξήγητο το οποίο ο όποιος πιστός προσπαθεί μέσω της θρησκείας να εξηγήσει[Τα λέω σωστά;;]..Όπως επίσης είναι στην φύση του ο μέσος συνάνθρωπός μας να οργίζεται όταν του προσβάλλουν τα πιστεύω του όποια και αν είναι αυτά..Είτε είναι χριστιανός,είτε μουσουλμάνος,είτε βουδιστης κτλ κτλ…

  Τα λέω αυτά διότι κάποτε και εγώ μιλούσα υποτιμητικά για τα πιστεύω των συνανθρώπων μου….Ότι χειρότερο Περσεασελλάνιε είναι να καταφεύγεις σε τέτοιου είδους τακτική…Μην κάνεις παρόμοια με τα δικά μου λάθη…

 57. Ορέστη δεν επιτιθομαι σε κανέναν επειδή πιστεύει στον Θεό η ανωτατη συμπαντική δύναμη.Eπιτιθομαι κατά των εξανδραποδιστων των Ελλήνων

  • Γι αυτά που ισχυρίζεσαι υπάρχουν εμπεριστατωμένες έρευνες;;Ότι ο Ιησούς χριστός τελικά ήταν Έλλην και λεγόταν Ιάσων;;Βιβλιογραφία για κάτι τέτοιο υπάρχει;;

 58. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΟΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΝΑ ΒΡΕΙΖΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ;ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΟΕΙΣ;

 59. Εξανδραποδιστές είναι αυτοί που καταστρέφουν Έλληνες οικονομικά , επαγγελματικά, ψυχικά και νοητικά. Αυτοί που τους καταστρέφουν την πατρίδα, την οικογένεια, την αξιοπρέπεια. Αυτοί που τους χειραγωγούν, που τους διαστρέφουν.

  Αυτοί που από ενάρετους, εργατικούς και νοήμονες τους κάνουν υποκριτές, ημιμαθείς, φθόνους,δόλους και τεμπέληδες.

  Αυτοί που τους κάνουν αντικοινωνικούς , ιδιώτες, ιδιοτελείς και αλλήλομισουμενους.

  Αυτοί που τους αφελληνίζουν, τους αποκρύπτουν την αληθινή ιστορία και πολιτισμό και τα συκοφαντούν.

  Αυτοί που αποκαλούν την αρχαία πιστη τους ειδωλολατρική και τους θεούς τους σκοτεινές οντότητες. Αυτοί που τους εξιουδαιζουν και τους κάνουν ξενομανείς και ξενόδουλους υποτιμώντας τον εαυτόν τους.

  Βασικά αυτά τα πετυχαίνει το ξενόφερτο κοινωνικό μας σύστημα και αυτοί που έφτιαξαν αυτό το σύστημα και το υπηρετούν.

 60. Ναι υπάρχουν πολλές ισχυρότατες ενδείξεις και έχουν γραφτεί και βιβλία, πρέπει να έχει εκδοθεί σχετικό βιβλίο και από άλλους συγγραφείς πέραν του γνωστού Tringa.
  Δες εδώ μερικά στοιχεια σχετικά.

  http://diktyoellinwn.freeforums.org/topic-t58.html

  και εδώ

  http://www.omada-epsilon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=161

  Το θέμα αυτό με την καταγωγή του είναι μεγιστης σημασίας, διότι αν πράγματι ισχύει ότι ήτο Έλλην, καταρρέει όλο το χριστιανικό οικοδόμημα ως ιστορική απάτη.

 61. β) Ο Ιησούς Χριστός ήταν Έλληνας

  Η τάση αυτή εγγίζει τα όρια του φαιδρού και του παραλόγου. Ιησούς Χριστός ο Έλλην, είναι ό τίτλος άρθρου σε περιοδικό του χώρου που επιδιώκει να ακροβατεί πάνω σε δύο βάρκες και του οποίου ο εκδότης ετέλεσε τον γάμο του σε Ορθόδοξο ναό της Β. Ελλάδος. Άλλωστε είναι γνωστό, λέει, και ιστορικώς επιβεβαιωμένο ότι οι Γαλιλαίοι δεν είχαν ουδεμία φυλετική σχέση με τους εβραίους οι δε μαθητές του (του Ιησού) εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ήσαν κι αυτοί Ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι άλλαξαν τα ονόματα τους από Ελληνικά σε εβραϊκά (περ. Ιερά Ελλάς).

  Οι εκπρόσωποι της γραμμής αυτής προσπαθούν να στηρίξουν την θέση τους στο χωρίο του Ευαγγελίου του Ιωάννου ιβ’ 2023, διαμαρτυρόμενοι μάλιστα ότι κάποιοι περιέκοψαν τους λόγους του Ιησού. Σε κείμενο, λένε, που ήταν κρυμμένο στη γνωστή Συναγωγή της Ζυρίχης, στην Βιβλιοθήκη υπ’ αριθμ. 35 του Βατικανού και στο Άγιο Όρος το γνήσιο χωρίο έχει ως εξής: Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του άνθρωπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογέννει (ή ανθρωπογονεί) φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον, ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην. Νυν εδοξάσθη ο υιός του ανθρώπου (Ευαγγ. Τρίγκα, ο Χριστός ήταν Έλληνας, όπου γίνεται λόγος για αλλοίωση και άλλων εδαφίων της Αγ. Γραφής. Βλ. και Δ. Μ. Ηλιοπούλου, περ. Απολλώνειο Φως. Πρβλ. και Κ. Βελόπουλου, Ιησούς και Δίας).

  Στο αποκαλυπτικό βιβλίο με τίτλο «Ο Χριστός ήταν Έλληνας», πληροφορούμαστε ότι το όνομα αυτού ήταν Ιάσων Πανδίρας, μιλούσε δε πάντα ελληνικά. Το βιβλίο περιέχει και το γενεαλογικό δένδρο του Χριστού ο οποίος καταγόταν από την Πανδιονίδα φυλή, και το ονοματεπώνυμο του πατέρα του, που ήταν Σαμαρείτης και Εσσαίος, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο Ιησούς ήταν γαλανομάτης με ξανθά μαλλιά. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει, άνηκε στο Αθηναϊκή γένος των Πανδιονίδων, με αρχηγό τον Λύκο (Ευαγγ. Τρίγκα, Ο Χριστός ήταν Έλληνας. Βλ. και άρθρο του με τον ίδιο τίτλο στο περ. Ελλάνιον Ήμαρ, και συνέντευξη του στο περ. Απολλώνειο Φως, Εφημ. Χρυσή Αυγή, 27. 3. 2003). Η καλπάζουσα και αυθαίρετη φαντασία του συγγραφέα κατασκευάζει μύθους που καταγράφονται ως ιστορία, χωρίς βέβαια κάποια σοβαρή πηγή προέλευσης. Ο συγγραφέας αποκαλύπτει ακόμη, όπως υποστηρίζει, και την μεγαλύτερη απάτη των αιώνων τη μεγαλύτερη πλαστογραφία των Εβραίων. . . ότι ο Χριστός ήταν τάχα Εβραίος (περ. Ελλάνιον Ήμαρ).

  Σε άλλο σημείο ο φανατικός οπαδός του Ιησού γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτικός: Ο Χριστός για δικούς του λόγους (και δικούς μας!) που δεν είναι του παρόντος, κρυπτογράφησε την Ελληνική καταγωγή και την θρησκεία του Δία στην οποία και πίστευε (Βίο). . . Ο Χριστός, Έλληνας αυτός Εσσαίος της Γαλιλαίας, καταγόταν από αθηναϊκό αρχιερατικό γένος των Εσσαίων Εττεοβουταίων (Απολλόδωρος βιβλ. 3, 195, Λεξικό Ησυχίου) οι οποίοι ήσαν Έλληνες μεταναστεύσαντες στην Κρήτη (Ομήρ. Οδύσσ. Τ, 175), στη Μ. Ασία, στην Παλαιστίνη, όπου τους βρήκε ο Αβραάμ (Βασιλειών Β’ 7) και αργότερα ο Μωυσής κατά την Έξοδο (Αριθμ. ΙΓ, ΚΣΤ, Α’) και στην Αίγυπτο (Ευαγγ. Τρίγκα, Ο Χριστός ήταν Έλληνας).

  Κατά τον εν λόγω συγγραφέα, ο Χριστός αναφέρει δεκάδες φορές στα κείμενα των Ευαγγελίων το όνομα του Θεού-Διός, στον οποίο και πίστευε, αλλά με κωδικοποιημένο τρόπο. Έτσι, λοιπόν, η λέξη Αμήν είναι το κωδικοποιημένο όνομα του Πατρός-Διός που δεν είναι άλλο από το όνομα του Άμμωνος Διός. Επειδή δε οι Έλληνες της Αιγύπτου, γράφει, με τους οποίους συναναστρεφόταν ο Χριστός, όταν ζούσε στην Αίγυπτο ονόμαζαν τον Δία Αμήν ή και Αμίν, προκύπτει μετά βεβαιότητος το τελικό συμπέρασμα ότι ο Αμήν των ευαγγελίων είναι το όνομα του Δία στην αιγυπτιακή του εκδοχή. (Ευαγγ. Τρίγκα, βιβλίο, ένθ. άνωτ. )

  Μεγαλύτερη σύγχυση σκέψεων δεν θα μπορούσε να συναντήσει κανείς! Η θρησκεία, λοιπόν, του Ιησού Χριστού ήταν. . . το Δωδεκάθεο!!!

  Ο έκδοτης του πιο πάνω βιβλίου, δικηγόρος εν ενεργεία, δεν παραλείπει να μας ενημερώσει ότι: Ο Χριστός, μιλώντας Ελληνικά, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια (Βίο), έλεγε επανειλημμένως ότι είναι Υιός του Θεού. Η λέξη θεός, όμως, προέρχεται από τη λατινική λέξη Deus (σ.σ και όχι από το ελληνικό ρήμα θέω!!!) και αυτή από την Ελληνική Δεύς (γεν. Διός), ή Ζευς. Άρα ο Χριστός, στην πραγματικότητα έλεγε ότι ήταν Υιός Διός!!! Εξ άλλου, κατά τον ελληνοχριστιανολάτρη συγγραφέα, πουθενά στά Ευαγγέλια δεν αποκαλεί κάποιος Ιησού (τον Χριστό) (Ο Χριστός ήταν Έλληνας, στο περ. Αβατον).

  Ο εν λόγω ερευνητής δεν μπόρεσε φαίνεται να διαπιστώσει ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, μόνον στα τέσσερα Ευαγγέλια, αναφέρεται με αυτό το όνομα περισσότερες από 175 φορές, συν τις αναρίθμητες αναφορές του ονόματος αυτού στις Πράξεις, στις Επιστολές και στην Αποκάλυψη. (Τις θέσεις αυτές διακωμωδούν εκπρόσωποι άλλων ρευμάτων. Βλ. αναίρεση του Δ. Τσινικόπουλου, Γιατί ο Χριστός δεν ήταν Έλληνας, περ. Άβατον, κ. α. ).

  Ο κατά δήλωσή του πρώην Ορθόδοξος κληρικός, καθηγητής της θεολογίας του Πανεπιστημίου της Β. Καρολίνας Γεώργιος Ζερβός, αποδέχεται την γνώμη ότι ο Ιησούς ζούσε και εργαζόταν σε ένα περιβάλλον, που είχε υποστεί έντονη ελληνική επίδραση. Γι αυτό, λέει: Ένα μέρος των συγχρόνων ερευνητών υποστηρίζουν την θέση ότι ο ιστορικός Ιησούς ήταν περιπλανώμενος κυνικός φιλόσοφος, καθόσον ήταν επηρεασμένος από το έντονο ελληνιστικό ήθος της Γαλιλαίας (συνέντευξη στο περ. Δαυλός). Είχε, λοιπόν, ελληνική παιδεία ο Ιησούς και κατ’ άλλους ήταν μύστης της Ελληνικής Θεοσοφίας, γι αυτό οι Έλληνες τον ακολούθησαν και τον εδόξασαν.

  Άλλη εκπρόσωπος με ελληνικούς ακαδημαϊκούς τίτλους, η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Αμφικτυονίας Οικουμενικού Ελληνισμού, γράφει: Ο Ιησούς είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. . . Πρέπει οπωσδήποτε να ήλθε σε επικοινωνία με τον ελληνικό πολιτισμό. . . δεν έχω καμμία αντίρρηση να τον θεωρήσω ιερό και καθαγιασμένο και να τον εντάξω στο δικό μας σύστημα αξιών. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι παιδί του Δία. . . αποτέλεσε μια νέα εκδοχή ενός μέρους των άξιων που παρήγαγε ο Ελληνισμός (περ. Άβατον, υπογραμμίσεις δικές μας). Με αυτή τη θέση συμφωνεί και άλλος εκπρόσωπος του χώρου, όμως γι αυτόν ο Ιησούς Χριστός είναι και ημίθεος (περ. Απολλώνειο Φως).

  Αφού όμως ο Ιησούς Χριστός ήταν Έλληνας, πρέπει, κατά την γνώμη μερικών ελληνόψυχων χριστιανών, το όνομά Του να έχει καθαρά ελληνική προέλευση. Γι αυτό είναι ανάγκη να δοθεί και ανάλογο περιεχόμενο τόσο στο όνομα Ιησούς όσο και στην λέξη Χριστός. Το όνομα Ιησούς, λοιπόν, έχει Ελληνική ρίζα: είναι η ίδια με τις λέξεις ίαση/Ιασώ (θεά της υγείας)/ιατρός, εφ’ όσον το πρόσωπο αυτό παρουσιάζεται σαν θεραπευτής και σωτήρας. . . (Εφημ. Ελληνική Θρησκεία). Σ.σ: άσχετα αν τα Ευαγγέλια λένε ότι άλλο σημαίνει το όνομα αυτό: αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών (Ματθ. α’ 21). Έτσι, λοιπόν, από τις δύο λέξεις Ιησούς και Χριστός η πρώτη δείχνει να είναι όχι το πραγματικό όνομα ενός μόνου άνθρωπου… αλλα μια προσωνυμία σχετική με την ιδιότητα ιατρού… Τελικά, αναπροσαρμοζόμενο στην νεοελληνική εκφορά του το όνομα Ιησούς Χριστός θα ήταν για την εποχή του κάτι σαν Ιατρός Παππάς (αυτόθι). Αντί άλλης κατακλείδος σ’ αυτό το κεφάλαιο, στο οποίο αναγκαστήκαμε να αναφερθούμε σε μερικά κείμενα στερούμενα σοβαρότητος, λέμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιε του Θεού, ελέησον ημάς.

  γ) Ο Ιησούς Χριστός ήταν «θεός» του Δωδεκάθεου

  Η καλπάζουσα φαντασία μερικών Ελλήνων αρχαιοπλήκτων δεν σταματά. Ο Ιησούς Χριστός ήταν, όχι μόνον Έλληνας, άλλα και ένας από τους «θεούς» του Δωδεκαθέου. Βέβαια όχι από τον στενό κύκλο των πρωτοκλασάτων «δώδεκα, αφού τα ονόματα τους είναι γνωστά και καθιερωμένα. Κάπου όμως μπαίνει κι αυτός μαζί με ένα σωρό άλλες θεότητες ανατολικής προελεύσεως. Κατά την γνώμη μάλιστα εκπροσώπου της κινήσεως αυτής σ’ Αυτόν ήταν αφιερωμένος ο βωμός «τω Αγνώστω Θεώ» που αναφέρει ο Απ. Παύλος (Πράξ. ιζ’ 23). Γι’ αυτό πολλοί Δωδεκαθεϊστές στην Ελλάδα τιμούν και τους αρχαίους «θεούς» και τον Χριστό. Έτσι, συναντάμε και τον εξωφρενικό χαρακτηρισμό «χριστιανοί δωδεκαθεϊστές», οι οποίοι «δοξάζουν τους θεούς και τον Χριστό όπως αυτοί αντιλαμβάνονται» (περ. Οικογενειακός Θησαυρός. Πρβλ. και περ. GO, 30. 9. 97). Υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο Ιησούς Χριστός προερχόταν «από σπέρμα Ηφαίστου» και ότι υπάρχουν γι’ αυτόν Ελληνικές προφητείες, που ξεκινούν ήδη από τον Ερμή, ο οποίος. . . . . έζησε το 50. 000 π. Χ. (Εύαγγ. Τρίγκα, Ο Χριστός ήταν Έλληνας).

  Υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να βλέπουν στον Χριστιανισμό συγκρητιστική επίδραση του αρχαιοελληνικού πανθέου. Έτσι δεν διστάζουν να ταυτίζουν μυθολογικές διηγήσεις και «πιστεύματα» με ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Ο μελετητής των «νεοπαγανιστικών» κειμένων διαπιστώνει την προσπάθεια μετατροπής της ιστορίας σε μύθο και τον παραλληλισμό συμβολικών διηγήσεων περί θανάτου και αναβιώσεως των ειδωλολατρικών θεοτήτων, ταυτισμένων με τους φυσικούς νόμους και τις εποχιακές εναλλαγές, με το ιστορικό γεγονός της Αναστάσεως του ιστορικού Ιησού Χριστού. Ή ακόμη την ταύτιση του Ιησού Χριστού με τον Διόνυσο. Είδαμε στο προηγούμενο άρθρο μας να χαρακτηρίζεται ο Ιησούς Χριστός ως «Υιός -Διός». Ή ταύτιση του όμως με τον Διόνυσο ή τον Ορφέα είναι πιο συχνή. Ακόμη και διηγήσεις του βιβλίου των Πράξεων, όπως η απελευθέρωση του Απ. Πέτρου από την φυλακή, ή η μεταστροφή του Απ. Παύλου στην Δαμασκό, προβάλλονται ως συμβολισμός κατ’ αντιγραφή από τους Διονυσιακούς μύθους (βλ. Arthour Evans, The God of ecstasy… Διόνυσος και Χριστός, κατά παράθεση, στο περ. Διϊπετές).

  Εκφραστής αυτής της «θεωρίας» διερωτάται «μήπως τελικά ο Χριστός είναι η ενσάρκωση του Δία-Διόνυσου Μειλίχιου, θεού του ελέους;» (Γ. Τσαγκρινού, Ποιος είναι ο πατέρας του Ιησού; περ. Άβατον). Ο ίδιος σε άρθρο του με τίτλο «Ο Ιησούς και οι Έλληνες», βλέπει στους λόγους του Κυρίου κατά την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας, «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου», «εμφανέστατη ορφικο-διονυσιακή καταγωγή». Η λέξη «κλώμενον» των Καινοδιαθηκικών κειμένων, λέει, προέρχεται από τον Διόνυσο, διότι το σώμα του Διονύσου «κομματιάστηκε από τους Τιτάνες» ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε (αυτόθι). Τελικά, κατά την γνώμη του καθηγητού αυτού της Φυσικής, «Φαίνεται ότι όντως ο Χριστός ήταν ήδη γεννημένος πριν από τον Ορφέα, τον Μωϋσή, τον Αβραάμ, τον Πυθαγόρα, τον Σωκράτη, γιατί ήταν ο πρώτος θεός Δημιουργός, ο Θεός της Φιλότητας, ο Φάνης Έρωτας Δημιουργός, ο Ζεύς-Διόνυσος» (αυτόθι, υπογραμμίσεις δικές μας).

  Ο ίδιος, σε τηλεοπτική εκπομπή, υπεστήριξε: «Αν λοιπόν ο Χριστός σαν ον (σαν ον πρέπει να τον δούμε) έχει κάτι να δώσει στην ανθρώπινη ψυχή, όχι τον Ιουδαιοχριστιανισμό, γιατί ο Χριστός να είναι ο Γιαχβέ και να μην είναι ο Διόνυσος;. . . αν κάνω λοιπόν μια προσπάθεια την κάνω για να αποδείξω ότι ο Διόνυσος είναι ο ενσαρκωμένος Χριστός στην περιοχή της Ελλάδος, αυτό δεν σημαίνει όμως επειδή υπάρχει ο Διόνυσος σαν σαρκωμένος Έλληνας Χριστός, ότι οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν» (Περ. Διϊπετές, ένθετο Ωκύρροον).

  Με «μαθηματική ακρίβεια», συνεχίζει ο φυσικομαθηματικός θεολογίζων, και με «τετραγωνική λογική» μπορούμε να πούμε ότι «ο Θεός, σαν μαθηματική ιδέα, είναι αθάνατος και, σαν υλική υπόσταση, είναι θνητός. Είναι Υλόπνευμα-Οινόπνευμα και είναι ο θεός Διόνυσος. Γι αυτό και ο Διόνυσος είτε σαν Διόνυσος Ζαγρέας ή σαν Διόνυσος-Όσιρις, είτε σαν Διόνυσος-Χριστός είναι ο Θεός που γεννιέται, ζει, πεθαίνει και αναγεννιέται» (Γ. Τσαγκρινού, Οι Ζωντανοί θεοί των Ελλήνων, στο συλλογικό έργο Η αναβίωση της Ελληνικής Θρησκείας).

  Περίεργες στ’ αλήθεια εκφράσεις που διατυπώνονται μέσα σε πλήρη σύγχυση του συγγραφέα τους, αποτελούν όμως χαρακτηριστικό παράδειγμα νεοεποχίτικης καθαρά απόψεως με έντονο συγκρητιστικό χαρακτήρα, που μας παραπέμπει στο «Εν το Παν», για το οποίο ήδη μιλήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο.
  Είναι συνεπέστεροι τουλάχιστον οι αρχαιολάτρες εκείνοι που απορρίπτουν ολοτελώς τον Χριστιανισμό και τον Ιησού Χριστό, μια και ουδεμία σχέση μπορεί να υπάρξει μεταξύ «Αληθείας και πλάνης «φωτί προς σκότος. . . Χριστώ προς Βελίαλ» (Β’ Κορ. στ’ 1415).

  δ) Δωδεκαθεϊστές και Χριστιανοί και νεοεποχίτες

  Όλες αυτές οι προσπάθειες να συμβιβαστούν τα ασυμβίβαστα, να συνυπάρξουν το φως με το σκότος, η Αλήθεια με την πλάνη, η ιστορία με τον μύθο, οδηγούν σε μια ανεξέλεγκτη σύγχυση. Τα διάφορα «νεοπαγανιστικά» κινήματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν τελικά στο αντικείμενο της «λατρείας» τους. Ταλαντεύονται ανάμεσα στις πιο ακραίες τοποθετήσεις. Η αντιπαλότης μεταξύ τους ενίοτε είναι ιδιαίτερα σφοδρή (Βλ. δειγματοληπτικά: περ. Διϊπετές, τ. 4. Η αναβίωση της αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας, συλλογικό έργο. Εφημ. Ελλην. Θρησκεία και ομώνυμη ιστοσελίδα: «Θάνατος στους συμμορίτες ναζωραίους. Θάνατος στους προδότες «Δωδεκαθεϊστές» Περ. Ελλην. Πάνθεον, κ. α.).

  Η τοποθέτηση τους έναντι του προσώπου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κυμαίνεται, όπως είδαμε, από σκληρή εχθρική και απαράδεκτα υβριστική μέχρι και την «αναβάθμισή» Του σε «θεό του Ολύμπου». Ανάμεσα σ’ αυτές τις τοποθετήσεις βρίσκεται και η νεοεποχίτικη εκδοχή του Ιησού Χριστού, ως του Μεσσία της «παλαιάς εποχής των Ιχθύων».

  Σε άρθρο με τίτλο «Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια», ο αρθρογράφος προβαίνει σε μια άνευ προηγουμένου συγκρητιστική προσπάθεια νεοεποχίτικου τύπου και διερωτώμενος αν τελικά θυσιάστηκαν άδικα «οι ιερουργοί της ανθρωπότητας, οι μεγάλοι ιεροφάντες των θρησκειών του ανθρώπου, όπως ο Ζαγρεύς Διόνυσος, ο Άριος-Ράμα, ο Ινδός Κρίσνα, ο Αιγύπτιος Όσιρις, ο Ιησούς. . .» (Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια, εφημ. Ελληνική Αγωγή). Και σε άλλο κείμενο της ίδιας εφημερίδας ο συντάκτης του θεωρεί ότι: «Την διδασκαλία των (αρχαίων) μυστηρίων ακολούθησαν και ενίσχυσαν ή διέδωσαν ακόμη περισσότερο οι Πλατωνικοί, οι Νεοπλατωνικοί, οι Μαθητές, Απόστολοι και Ευαγγελιστές τον Ιησού Χριστού, όπως βεβαιώνουν ο Θεοδώρητος, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Ωριγένης, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ακόμη και ο Αυγουστίνος, που συγκρίνοντας τα δόγματα του Πλάτωνος με τα Χριστιανικά δεν βρήκε διαφορές» (!!) (αυτόθι, υπογραμμίσεις δικές μας).

  Αναγνώστης περιοδικού υποστηρίζει σε επιστολή του ότι «Η γνώμη μου είναι ότι ο Δίας και ο Ιησούς είναι μορφές διαφορετικές αλλά όχι απαραίτητα αντίθετες θεολογικά. Σε κάθε τόπο και χρόνο στην πορεία της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους έχουν παρουσιαστεί μορφές θεανθρώπων-θεών, προφητών και αγίων. . . Αν θέλει, λοιπόν, κανείς να πλησιάσει την αλήθεια δεν μπορεί παρά να συνταιριάξει Δωδεκάθεο, Χριστιανισμό, Βουδισμό, Ισλαμισμό και άλλες θεωρίες» (Χρ. Σπυρίδης, επιστολή στο περ. «Άβατον).

  Μέσα σ’ αυτή την αφασία, ορυμαγδός συνθημάτων διασταυρώνονται, χωρίς καμμιά λογική συνοχή, μέσα στο ίδιο πολλές φορές κείμενο. Ας δούμε ένα παράδειγμα: «Τα Ελευσίνια Μυστήρια αναβιώνουν! Η εκδίκηση του Ελληνισμού! Ο Ελληνιστικός Χριστιανισμός αρωγός στην προσπαθεί του Έθνους για μια Μεγάλη Ελλάδα. . . Ο Χριστιανισμός εισέβαλε. . . με βία, με εμπρησμούς. . . και δολοφονίες. Όχι ο Χριστιανισμός, κάποιοι εκφραστές του. . . Ο Χριστιανισμός δεν ήρθε ποτέ αντιμέτωπος με την Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Και καταλήγει θριαμβευτικά η «Ομάδα Ε»: «Με μια μαγική συνταγή, θεϊκή θα έλεγα, στους κόλπους του ΕΨΙΛΟΝ, συνεβρέθησαν και συναγωνίζονται Ελληνιστές Χριστιανοί, που έχουν ασπασθεί τα υψηλά ηθικά μηνύματα της διδασκαλίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Ελληνιστές Δωδεκαθεϊστές, εκφραστές των υψηλών φιλοσοφικών νοημάτων, που γέννησαν οι πρόγονοί μας» (Ν. Ντανάκος, περ. GO). Συνέπεια αυτής της συγχύσεως είναι η δήλωση: «Δεν είμαι διατεθειμένος να λατρέψω τους αρχαίους θεούς. Παραμένω χριστιανός με έναν εντελώς δικό μου τρόπο, ξεριζώνοντας ό,τιδήποτε το εβραϊκό. Παρ’ όλα αυτά, αν μπορούσα, και βέβαια θα παντρευόμουν με το ορφικό τελετουργικό, όπως έκανε εκείνος ο καθηγητής και κόντεψαν να τον φάνε» (Ι. Θεοδόσης, επιστολή στο περ. Διϊπετές).

  Δεν λείπει, τέλος, και η αποκρυφιστική νεοεποχίτικη εκδοχή του Χριστού. Ο Χριστός δεν είναι πλέον πρόσωπο. Είναι μια εκδήλωση του Συμπαντικού απρόσωπου «θεού» ή μία κατάσταση μυήσεως: «Η παγκόσμιος παράδοση διδάσκει ότι ο Χριστός είναι μια υλική, ανθρώπινη προσωπική εκδήλωση της Θεότητας επί της Γης. Η εμφάνιση του Χριστού γίνεται κάθε δύο χιλιάδες χρόνια περίπου» (Εφημ. Χρυσή Αυγή). Και σε άλλη συλλογική εργασία διαβάζαμε: «Η λέξη «Χριστός» χρησιμοποιούνταν στά αρχαία ελληνικά μυστήρια για το Νεόφυτο που προετοιμαζόταν για την τελετή της μύησης «Όταν . . . έφθανε το επίπεδο του μυημένου ονομαζόταν Χριστός (ο έχων το χρίσμα). Ήταν ένας όρος που συμβόλιζε μια κατάσταση συνείδησης» (περ. Φαινόμενα).

  Άλλος συγγραφέας, που δηλώνει Χριστιανός Ορθόδοξος και πικραμένος γιατί παρεξηγήθηκε για όσα γράφει περί του Ιησού, προσπαθεί να «γεφυρώσει» το χάσμα μεταξύ της αρχαίας Ελλάδας και της Ορθοδοξίας, επειδή, λέει, «παρατηρείται από την πλευρά των αρχαιολατρών-δωδεκαθεϊστών πραγματικό ΜΙΣΟΣ απέναντι στον Ιησού Χριστό. . .» (Κ. Βελόπουλου, ένθ. άνωτ. ). Η «πίστη» του όμως στον Χριστό είναι μια νεοεποχίτικη αντιχριστιανική κακοδοξία. Ο Χριστός και γι’ αυτόν δεν είναι το μοναδικό ιστορικό πρόσωπο που εγεννήθη «εν ημέραις Ηρώδου του βασιλέως» (Ματθ. β’ 1) και εσταυρώθη «επί Ποντίου Πιλάτου», αλλά είναι μια «χριστική εμπειρία», την οποία και ο Ιησούς απέκτησε μέσω μυήσεως όπως και άλλοι «μυστικιστές». Ο Ιησούς και για τον συγγραφέα του βιβλίου αυτού δεν είναι Θεός αλλά «κατέστη θείος» και ήταν «ένας θεός» (Θέση όμοια μ’ εκείνη των «μαρτύρων του Ιεχωβά»). «Ο Ιησούς, λέει, είναι ένας μυημένος μέσω της εγκατοίκησης της Ύπαρξης του Χριστού μέσα του. . . Ο Χριστός αφυπνίζει το Συμπαντικό Πνεύμα για άλλη μια φορά, αλλά σε ανθρώπινη μορφή, σε παρούσα ύπαρξη» (αυτόθι. Βλ. και κεφάλαιο «Εν το Παν»).

  Αυτά τα «αποκαλυπτικά» συναντάμε μέσα στα κείμενα των συγχρόνων ελληνικών «νεοπαγανιστικών» κινημάτων. Ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει: «Εάν τις υμίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός ή ώδε μη πιστεύσητε. . . ιδού προείρηκα υμίν» (Ματθ. κδ’ 23).

  http://www.egolpion.com/jesus_paganns.el.aspx

  • Μόλις έχω καιρό,θα ρίξω μιά ματιά στα λίνκ που παραθέτεις……Αλλά και πάλι αναρωτιέμαι.ο Ιησούς Έλληνας;;;

 62. Και εν πάσει περιπτώσει το θέμα του παρόντος άρθρου είναι οι γνωστές εκ Παισίου προφητείες και κατά πόσο εκπληρώνονται!Βέβαια εγώ είμαι λιγάκι άπιστος Θωμάς η αλήθεια να λέγεται…Αλήθεια πώς κατέληξε όμως η συζήτηση να μιλάμε για το αν ήταν ή όχι Έλλην ο Χριστός;;

 63. ΕΝ ΤΟ ΠAN ΑΚΗ KAI ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

  ΜΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ 12ΘΕΟ
  ΕΝΘΕΟΙ ΗΤΑΝ

  ΚΑΙ ΟΙ 12 ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ

  ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ

  ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΙΡΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

  ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΗΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ

 64. ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

 65. Τι σημαινει τωρα αυτο το ΕΝ ? Οτι ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ οχι ομως αριθμητικα
  αλλα σαν ΕΝΙΑΙΟΣ

 66. Oresti itan prosfora stin erotisi sou an iparxxoun piges peri Xristou Ellinos

  • Ειλικρινά τώρα,να σε ρωτήσω κάτι;Τόσο πιά μεγάλο ζήτημα για σένα το αν ήταν η όχι Έλλην ο Ιησούς;;Και αν δεν ήταν τι αλλάζει;;Όπως και να έχει,ως άνθρωπο [Ως θεός ότι τέλος πάντων και αν ήταν] που έδρασε κάποτε στην περιοχή του Ισραήλ[Και μόνον εκεί] τον αποδέχονται κάπου 1,6 δισεκατομμύρια συνάνθρωποί μας..Είτε ορθόδοξοι,είτε ρωμαιοκαθολικοί,είτε προτεστάντες,είτε μονοφυσιτες κτλ..Το γνωρίζεις ότι ακόμη και οι μουσουλμάνοι τον τιμούν καθότι τον θεωρούν ιδιαίτερα ιερό πρόσωπο;;

 67. ΟΡΕΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΙΣΤΟΣ.ΘΥΜΙΣΟΥ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ.ΜΑ ΠΙΟ ΣΥΓΚΙΝΙΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ.ΓΥΡΗΣΕ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΣΕ ΒΑΠΤΙΣΕ;

  • Να σας πω την αλήθεια αν και επιφανιακά βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος είμαι και δεν το κρυβω,όμως είμαι και λιγάκι άπιστος Θωμάς,την αμφισβήτηση την έχω στο αίμα μου που λέει ο λόγος….Τώρα όσον αφορά τις προφητείες του Παισίου η αλήθεια είναι ότι τις αμφισβητώ και αυτές εώς ότου επιβεβαιωθούν πλήρως…Φοβάμαι όμως τα χειρότερα ότι δηλαδή στο τέλος όχι μόνον την Κωνσταντινούπολη δεν θα επανακτήσουμε,αλλά απεναντίας θα χάσουμε για πάντα την ανεξαρτησία μας ως έθνος,έτσι όπως τώρα πάμε…Ειλικρινά εύχομαι να βγω φαντασιόπληκτος…

   Προς πνευματικό

   Φίλε πνευματικέ με τι απαίσιους ανθρώπους είχα στην τελική διαδικτυακές επαφές εκεί στο Πάρε-Δωσέ;;;Πήγαινε να δεις τι στην κυριολεξία αποκρουστικό σχόλιο[Εκεί που τώρα λέει»Τελευταία σχόλια»] έχει αναρτήσει το ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΙΚΟ άτομο που υπογράφει ως: «Μητσάρας» εναντίον των Χριστιανών συμπολιτών του.. ΜΟΥ ΉΡΘΕ ΑΝΑΓΟΎΛΑ..

   • ΟΧΙ ΟΡΕΣΤΗ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΙΠΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΜΑΤΑ.ΕΔΩ ΣΟΥ ΛΕΜΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΙΣΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΕΨΕ ΤΗΝ [ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ] ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.

 68. Καλησπέρα Ορέστη. Χμ κοίτα αν αρχίσω να κάνω διαλογο με τους ανθρώπους αυτούς σίγουρα θα γινω μπίλιες. Παλαιότερα έγραφα στις Pyles.tv και είχα τσακοθεί πολύ αγρια…Ωστόσο…με εχεις βάλει τώρα στη μπρίζα και με τρώννε τα δαχτυλά μου….lol

  • Δεν αξίζει φίλε πνευματικέ..Από μεριάς μου όμως εγώ προσωπικά ειλικρινά ντρέπομαι πάρα πολύ που συναναστρεφόμουν μαζί τους.Γενικά εκεί έκανα πολλά και απαράδεκτα για άνθρωπο λάθη,που ντρέπομαι να τα ξεστομίσω.Το έχω τύψεις να ξέρεις..Δεν το είχα το δικαίωμα… Ειλικρινά στο λέω..

   • ΟΡΕΣΤΗ ΣΤΗΝ [ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ] ΓΡΑΦΤΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΝΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΩΣ ΣΤΑ [ΘΕΙΑ] ΑΠΟ ΒΡΙΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ [ΧΑΜΟΣ]!ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕ ΡΕΙΧΝΟΥΝ Ψ-Υ-Χ-Ο-Λ-Ο-Γ-Η-Κ-Α ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΠΑ ΑΥΤΟ!!!

 69. Ορέστης, on 20/12/2011 at 21:16 said:
  Ειλικρινά τώρα,να σε ρωτήσω κάτι;Τόσο πιά μεγάλο ζήτημα για σένα το αν ήταν η όχι Έλλην ο Ιησούς;;Και αν δεν ήταν τι αλλάζει;;Όπως και να έχει,ως άνθρωπο [Ως θεός ότι τέλος πάντων και αν ήταν] που έδρασε κάποτε στην περιοχή του Ισραήλ[Και μόνον εκεί] τον αποδέχονται κάπου 1,6 δισεκατομμύρια συνάνθρωποί μας..Είτε ορθόδοξοι,είτε ρωμαιοκαθολικοί,είτε προτεστάντες,είτε μονοφυσιτες κτλ..Το γνωρίζεις ότι ακόμη και οι μουσουλμάνοι τον τιμούν καθότι τον θεωρούν ιδιαίτερα ιερό πρόσωπο;;

  Απάντηση

  As poume pws itan ellih i asirios i aigiptios.

 70. Des pws i enthnikotita tou xristou kai i epi autou stirizomenes ioudeogeneis thriskies A:E eksipiretisis diaxronikwn euraikwn sumferontwn, sunevale stin palnitiki pneumatiki kiriarxia mias kata ta alla asimantis ratsas ek tis erimou tou sina.

  Pws sinevale rton afelinismo twn ellinwn kai ston afanismo twn. Koitakse to istoriko gignesthe sxetika.

  Otan kati einai apati kai analithes, tote mesw autwn den epidiokonntai skoties skopimotites

  • Πάντως από αυτά που γνωρίζω, τόσο ο χριστιανισμός όσο και ο ισλαμισμός έχουν ως κοινό στοιχείο κάτι πάρα πολύ βασικό!Την πράγματι πολυσέλιδη παλαιά διαθήκη….

 71. Εξανδραποδιστές είναι αυτοί που καταστρέφουν Έλληνες οικονομικά , επαγγελματικά, ψυχικά και νοητικά. Αυτοί που τους καταστρέφουν την πατρίδα, την οικογένεια, την αξιοπρέπεια. Αυτοί που τους χειραγωγούν, που τους διαστρέφουν.

  Αυτοί που από ενάρετους, εργατικούς και νοήμονες τους κάνουν υποκριτές, ημιμαθείς, φθόνους,δόλους και τεμπέληδες.

  Αυτοί που τους κάνουν αντικοινωνικούς , ιδιώτες, ιδιοτελείς και αλλήλομισουμενους.

  Αυτοί που τους αφελληνίζουν, τους αποκρύπτουν την αληθινή ιστορία και πολιτισμό και τα συκοφαντούν. Αυτοί που τους

  Αυτοί που αποκαλούν την αρχαία πιστη τους ειδωλολατρική και τους θεούς τους σκοτεινές οντότητες. Αυτοί που τους εξιουδαιζουν και τους κάνουν ξενομανείς και ξενόδουλους upotimontas τον εαυτόν τους.

  Βασικά αυτά τα πετυχαίνει το ξενόφερτο κοινωνικό μας σύστημα και αυτοί που έφτιαξαν αυτό το σύστημα και το υπηρετούν

 72. πιστευα οτι οι ελληνες ηταν υπερανω και εξυπνοι.Αντι αυτου βλεπω μικρα ανθρωπακια να ασχολουνται με ανυπαρκτα πραγματα. Γι αυτο μας εχουν πατημενους και ξεφτιλισμενους

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Heritage Imaging Manchester

Heritage Imaging at The John Rylands Library

Shaolingreece

Ομάδα μελέτης ιστορικών πολεμικών τεχνών

Αντέχουμε...

για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μας!

ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

ΘΡΑΚΗ

Μυθολογικά, Ἀρχαιολογικά, Ἱστορικὰ & Λαογραφικὰ γιὰ τὴν Θράκη.

A Reader's Guide to Orthodox Icons

Feeble words about powerful images

The History of Byzantium

A podcast telling the story of the Roman Empire from 476 AD to 1453

Χείλων

Βιβλιοθήκη Κλασσικών & Φυσικών Επιστημών

Hans Talhoffer

A Historical Martial Arts blog by Jens P. Kleinau

Photografia

A slice of life.

Forgotten Films

A look at the movies forgotten by time

mediaevalmusings

1,000 years of history in blog-sized bites.

Delving into History ® _ periklis deligiannis

Ιστορικές Αναδιφήσεις® _ Περικλής Δεληγιάννης

Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών

Εκπαίδευση στη χρήση αρχαίας, μεσαιωνικής και αναγεννησιακής σπαθασκίας, καθώς και εκπαίδευση στο μοντέρνο άθλημα της ξιφασκίας.

Omofagia's Blog

Θέματα που αφορούν την χορτοφαγική ωμοφαγία και την υγιεινή διατροφή Φλώρα Παπαδοπούλου

Provatotuskotus's Blog

Just another WordPress.com weblog

Αρέσει σε %d bloggers: